Wzmocnienie efektu synergii Aliansu Renault-Nissan

Alians Renault-Nissan poinformował o wdrożeniu z dniem 1 kwietnia br. ambitnych planów współpracy w czterech kluczowych dziedzinach, z zamiarem osiągnięcia minimum 4,3 mld euro rocznie z tytułu efektów synergii do końca 2016 r.
Pod koniec stycznia br. Alians Renault-Nissan zapoczątkował realizację szeregu projektów konwergencji w czterech kluczowych dla całej organizacji dziedzinach: inżynierii, produkcji i logistyki, zakupów oraz zasobów ludzkich. Projekty te zostały przedstawione przedstawicielom personelu, a następnie zatwierdzone przez kierownictwo i zarządy Renault i Nissana.

Wymienione cztery obszary będą wspólnie kierowane przez Renault i Nissana pod nadzorem nowo mianowanego dyrektora Aliansu. Ponadto w każdej z czterech dyrekcji utworzony zostanie komitet kierowniczy.

– Większy stopień integracji w każdym z tych czterech obszarów spowoduje natychmiastową poprawę efektywności działania i konkurencyjności całej organizacji dzięki osiągnięciu krytycznego progu, który pozwoli nam uzyskać dodatkowe oszczędności dzięki efektowi skali, oświadczył Carlos Ghosn, prezes Renault i Nissana. – Uzyskany efekt synergii będzie korzystny dla naszych klientów, którym będziemy w stanie zaoferować technologicznie zaawansowane samochody najwyższej jakości.

Z dniem 1 kwietnia ruszą cztery dyrekcje:
– Dyrekcja ds. inżynierii: obie firmy uzyskają efekt synergii w obszarze inżynierii dzięki wprowadzaniu modułowych konstrukcji (platforma CMF – Common Module Family), jak również w zakresie inżynierii systemów i komponentów elektrycznych, symulacji komputerowej i testów na stanowiskach badawczych, inżynierii mechanicznej i prac badawczych oraz projektów wstępnych. Dyrektorem ds. rozwoju technologii Aliansu został mianowany Tsuyoshi Yamaguchi.
– Produkcja i logistyka: nowa dyrekcja ds. produkcji i logistyki Aliansu będzie odpowiedzialna za globalną strategię przemysłową (łącznie z zaopatrzeniem), procesy produkcyjne oraz nadzór nad produkcją i logistyką. Szefem ds. produkcji i logistyki Aliansu został mianowany Shohei Kimura.
– Dyrekcja ds. zakupów – RNPO (Renault-Nissan Purchasing Organization): Renault i Nissan już od ponad 10 lat dysponują zintegrowanym, wspólnym pionem zakupów. Dodatkowe efekty synergii w tym obszarze będą obecnie możliwe dzięki projektom konwergencji działalności w zakresie inżynierii i produkcji. Dyrektorem został mianowany Christian Vandenhende.
– Dyrekcja ds. zasobów ludzkich: pracownicy Renault i Nissana wprowadzą wspólne dla Aliansu procedury w zakresie zasobów ludzkich, w szczególności poprzez opracowanie wspólnej polityki zarządzania talentami. Szefem została mianowana Marie-Françoise Damesin.

W celu ułatwienia wdrażania i monitorowania tej nowej struktury, powołany zostanie nowy komitet dyrekcji Aliansu, któremu przewodniczyć będzie Carlos Ghosn.

Inicjatywa otwiera kolejny etap w historii Aliansu, utworzonego 27 marca 1999 r. Alians Renault-Nissan jest przykładem najdłuższej i najefektywniejszej strategicznej i wielokulturowej współpracy w historii przemysłu motoryzacyjnego. Od momentu jego utworzenia umożliwił osiągnięcie licznych efektów synergii w dziedzinie zakupów, ceł, logistyki i informatyki. Od tamtego czasu Alians znacząco się rozwinął, stając się czwartą motoryzacyjną potęgą pod względem liczby produkowanych samochodów (8,3 mln szt. w 2013 r.). Aktualnie prowadzi również współpracę z Daimlerem i Mitsubishi, a także na szczeblu regionalnym z firmami AvtoVaz (Łada), Ashok Leyland i Dongfeng.

źródło: Renault-Nissan
Autor:  wnp.pl (AG)