Wirtualna elektrownia w Toyota City zracjonalizuje wykorzystanie energii odnawialnej

Toyota we współpracy z przedsiębiorstwem energetycznym i władzami samorządowymi zamierza zrewolucjonizować rynek energii odnawialnej w swoim rodzinnym mieście, Toyota City. Nowoczesny system informatyczny skoordynuje pobór energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z bieżącą produkcją oraz zsynchronizuje pracę przydomowych wytwórni energii w systemie prosumenckim, aby działały jak elementy jednej dużej elektrowni.

Toyota Motor Corporation, Chubu Electric Power Co., Denso Corporation i Toyota Turbine and Systems Inc., wspólnie z władzami Toyota City uruchomiły demonstracyjny projekt wirtualnej elektrowni, którego efektem ma być optymalne zarządzanie lokalną produkcją i konsumpcją energii odnawialnej. Projekt zakłada budowę systemu informatycznego, który będzie regulować zapotrzebowanie na energię w zależności od dostępnych zasobów energii odnawialnej wytwarzanej w mieście. Pozwoli to skoordynować działanie wielu małych źródeł energii, aby funkcjonowały w taki sposób, jakby stanowiły jedną dużą elektrownię.

W projekcie zostaną wykorzystane technologie informatyczne i komunikacyjne do łączenia hybryd plug-in (ładowanych z sieci), podgrzewaczy wody z pompą ciepła, domowych akumulatorów i innych urządzeń pracujących w prywatnych domach i firmach. System będzie kontrolował czas ładowania samochodów oraz regulował magazynowanie i pobieranie energii z prywatnych akumulatorów, aby dostosowywać pobór energii do poziomu produkcji energii pochodzącej z wiatru, paneli słonecznych i biomasy. Podaż energii jest podatna na częste zmiany w związku z pogodą i innymi czynnikami. Wirtualna elektrownia będzie fundamentem infrastruktury energetycznej, który zwiększy efektywność wykorzystania energii odnawialnej.

Toyota City, w którym mieści się główna siedziba koncernu Toyota, służy jako wzór miasta przyjaznego środowisku. Władze samorządowe są w trakcie realizacji planu redukcji do 2020 roku emisji CO2 o 30 procent w porównaniu do 1990 roku. Kiedy program ten zostanie ukończony, Toyota City będzie miało status miasta niskoemisyjnego. W październiku 2016 roku władze powołały radę Toyota City Connected Society Verification Promotion Council, której jednym z zadań jest koordynacja lokalnej produkcji energii odnawialnej z lokalną konsumpcją. Energia zaoszczędzona dzięki nowemu systemowi będzie mogła zostać skierowana do tradycyjnych dystrybutorów energii, aby przetestować nowy model biznesowy, który przyczyni się do stabilizacji podaży energii odnawialnej.

1 Agregator zasobów. Sprawuje scentralizowaną kontrolę nad źródłami energii po stronie użytkowników (akumulatorami w domach i hybrydach plug-in)

2 Główny agregator. Integruje agregatory zasobów, utrzymując równowagę między produkcją i konsumpcją energii

3 Home Energy Management System
Źródło: www.mototarget.pl