Wiceprezes PIM Janusz Kobus brał udział w pracach GEAR 2030

18 października Grupa Wysokiego Szczebla GEAR 2030 zatwierdziła „Sprawozdanie w sprawie konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w UE”. Raport stanowi kulminację dwóch lat intensywnej pracy i zaangażowania w proces GEAR 2030. European Commission podkreśla, że raport stanowi doskonałą podstawę do kontynuowania europejskiego sektora motoryzacyjnego.

Szczegóły dotyczące raportu poniżej: