Wartość skonsolidowanych sprzedaży Faurecii wzrosła o 5,2% w III kwartale roku 2013.

Wartość skonsolidowanych sprzedaży Faurecii pozostawała na poziomie 4.116,9 miliona Euro w III kwartale 2013 r. stanowiąc wzrost o 5,2% przy stałych kursach wymiany i na bazie porównywalnej. Wykazane sprzedaże wzrosły o 0,8%. W ciągu kwartału, zmiany kursów wymiany zaważyły w 4% na działalności biznesowej.

W zależności od rodzaju sprzedaży ich rozbicie przedstawia się następująco:

  • Sprzedaż produktów (części i komponentów dostarczanych producentom samochodowym) wyniosła 3.129,9 miliona Euro w ciągu III kwartału 2013, co stanowiło wzrost o 1,9% (w oparciu o identyczne zasady oceny) oraz spadek o 2,7% w oparciu o opublikowane dane.
  • Sprzedaż monolitów wzrosła o 10.8% do kwoty 673,7 milionów Euro;
  • Rozwój, sprzedaż oprzyrządowania i prototypów wzrosły w III kwartale 2013 r. o 20,2% do wysokości 313,3 miliona Euro w wyniku utrzymania wysokiego poziomu działań rozwojowych w zakresie nowych kontraktów.

SPRZEDAŻE W PODZIALE NA REGIONY

  • W Europie sprzedaż produktów spadła o 1,4% do kwoty1.651,1 miliona Euro, w porównaniu do 1.675,2 miliona Euro w III kwartale 2012. W oparciu o identyczne zasady oceny, spadek pozostawał na poziomie 1,0%. Europejska produkcja lekkich pojazdów ustabilizowała się na bardzo niskim poziomie i należy oczekiwać jej lekkiego wzrostu w IV kwartale, a następnie kontynuowania wzrostu w bardzo powolnym tempie w roku 2014, biorąc pod uwagę skromne tendencje ekonomiczne, jakich możemy spodziewać się w Europie.
  • W Ameryce Północnej, sprzedaż produktów osiągnęła wartość 834,8 miliona Euro, co stanowi spadek o 13,4%. W oparciu o identyczne zasady oceny, spadek w całym okresie wyniósł 5,3%. Spadek spowodowany jest głównie niekorzystnym asortymentem sprzedawanych pojazdów i dodatkowymi wyłączeniami z ruchu zakładów klienta w celu ich przygotowania do wprowadzenia nowych pojazdów. Po okresie bardzo silnego wzrostu od roku 2009, sprzedaż Grupy powinna nadal rosnąć w bardziej umiarkowanym tempie, co pozwoli Faurecii na skonsolidowanie jej wyników operacyjnych oraz ostatnich przejęć.
  • W Azji, Faurecia nadal wykazuje silny wzrost, ze sprzedażą produktów wyższą o 21,4%, na kwotę 422,9 miliona Euro. Wzrost ten spowodowany jest głównie wzrostem w Chinach, które stanowią ponad 80% biznesu w całym regionie. W oparciu o identyczne zasady oceny wzrost w Azji wynosi 24,9%, a w Chinach 25,6%, gdzie Faurecia wyprzedziła rynek i kontynuowała uzyskiwanie zwiększonego udziału w rynku. W ten sposób nasz model przynoszącego zyski wzrostu potwierdza się w Chinach i w Korei.
  • W Ameryce Południowej, sprzedaż produktów wzrosła o 4,4% do kwoty 190,3 miliona Euro. W oparciu o identyczne zasady oceny wzrost pozostawał na poziomie 26,9%. Można oczekiwać, że ten silny wzrost będzie kontynuowany ze względu na uruchomienie nowych zakładów przemysłowych. Jednakże Grupa pozostaje pod wpływem silnej inflacji, pogarszającej się sytuacji w zakresie kursów wymiany oraz spowolnienia wzrostu ekonomicznego, którego należy spodziewać się w Brazylii i w Argentynie.
  • W pozostałej części świata, sprzedaż produktów spadła o 34,6% do wysokości 30,7 miliona Euro. W oparciu o identyczne zasady oceny w całym okresie spadek wyniósł 15,4%.