Warsztaty: OC posiadaczy pojazdów – praktyczny wymiar przepisów ustawy

IMP Sp. z o.o. przygotowuje warsztaty dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych prowadzone przez Pana Piotra Kaczanowskiego. Promocja cenowa trwa do 13 sierpnia!

Dobra likwidacja szkód z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych rozpoczyna się od znajomości przepisów prawa. Kolejny element to praktyka. Okres wakacyjny można wykorzystać do uporządkowania i poszerzenia swojej wiedzy oraz doświadczeń w tym zakresie.  Piotr Kaczanowski, uznany ekspert rynku, poprowadzi letnie warsztaty z likwidacji szkód komunikacyjnych. Oprócz wprowadzenia teoretycznego, kluczową częścią warsztatów będzie „rozwiązywanie” przykładowych szkód, również tych, z którymi mają do czynienia uczestnicy warsztatów.   Spotkanie OC posiadaczy pojazdów – praktyczny wymiar przepisów ustawy obejmie obszary: ustalania pokrycia ubezpieczeniowego, statusu ubezpieczonego, znaczenia pojęcia „wprowadzenia pojazdu do ruchu” zmiany własności i zmiany posiadania pojazdu, definiowania szkody powstałej w związku z ruchem pojazdu, wyłączeń odpowiedzialności gwarancyjnej oraz regresu.  Wiedza wzbogacona poprzez udział w spotkaniu stanowić będzie znakomite narzędzie właściwej likwidacji szkód w ramach ubezpieczenia, którego wpływ na wynik techniczny większości zakładów jest niezwykle istotny. Umiejętne połączenie teorii, metodyki i praktyki to oferowanie uczestnikom wędki zamiast ryby.

OC posiadaczy pojazdów – praktyczny wymiar przepisów ustawy – 20 sierpnia 2013 r.

Szczegóły i zapisy: http://insurancemeetingpoint.com/warsztat/2013_OC_ppm_praktyka.html

Drugi warsztat dotyczy Zasady odpowiedzialności cywilnej i metodyka ustalania odpowiedzialności gwarancyjnej – 27 sierpnia 2013 r.

Szczegóły i zapisy: http://insurancemeetingpoint.com/warsztat/2013_Zasady_OC_metody_ustalania.html

Źródło: DzU