Warszawska spółka z dotacją na stacje ładowania

Stoen Operator podpisał umowę o dotację z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu priorytetowego 4.6 „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania samochodów elektrycznych” – napisano w komunikacie prasowym.

Projekt zakłada rozbudowę sieci dystrybucyjnej na terenie Wawra, czyli jednej z dzielnic Warszawy. Ma to przyczynić się do zwiększenia potencjału do przyłączania dodatkowych źródeł OZE, a także rozwoju infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.

Stoen Operator Sp. z o.o. jest operatorem sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej na terenie Warszawy. Przedsiębiorstwo zostało założone w 2007 roku, gdy wprowadzono obowiązek rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej.

„Umowa podpisana w ramach Funduszu Modernizacyjnego jest ważnym elementem w rozbudowie sieci dystrybucyjnej.” – wyjaśnia w komunikacie prasowym Agnieszka Okońska, Członkini Zarządu Stoen Operator –  „Całkowity koszt realizacji tej inwestycji został wyceniony na 32,7 mln zł, a otrzymana wartość dofinansowania wyniosła ponad 19 mln zł.”

Stoen Operator realizacją swojego projektu zwiększy potencjał dla dołączania kolejnych odnawialnych źródeł energii oraz dogodne warunki dalszej rozbudowy punktów ładowania „elektryków”.

Jak wskazano w komunikacie prasowym, projekt rozwoju wawerskiej sieci dystrybucyjnej obejmuje dwa kluczowe elementy: budowę stacji RPZ Falenica oraz zainstalowanie systemu monitoringu DGA na transformatorach 110/15KV na budowanej stacji oraz w 4 innych obiektach. Stacja będzie zasilana dwoma liniami kablowymi WN, będzie również powiązana z siecią dystrybucyjną liniami kablowymi średniego napięcia.

System monitoringu DGA zostanie zamontowany na stacjach RPZ Falenica, RPZ Śródmieście, RPZ Batory, RPZ Ochota i RPZ Służewiec.

„Badania diagnostyczne on-line transformatorów mają na celu zapobieganie w przyszłości awariom poprzez wczesne wykrywanie defektów oraz zjawisk, które te defekty powodują” – tłumaczy Leszek Bitner, Dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Stoen Operator – „Dane uzyskane w tych badaniach są także ważnym źródłem informacji dla planowania harmonogramu realizacji prac eksploatacyjnych i działań modernizacyjnych. Głównym celem monitoringu DGA on-line jest bieżąca kontrola stanu technicznego transformatorów 110/15kV i bieżące monitorowanie zachodzących zmian. Tym samym zapewniamy odpowiedni stopień bezpieczeństwa i niezawodności pracy sieci dystrybucyjnej Stoen Operator.”

W komunikacie prasowym podkreślono, że realizacja projektu pozwoli ograniczać straty w dystrybucji energii na poziomie ponad 2300 MWh/rok oraz związaną z tym redukcję CO2 sięgającą 1 778,27000 t/rok. Co istotne nastąpi też ograniczenie emisji tlenków azotu (NOx) – 1,43000[Mg/rok] oraz (PM10) – 0,07[Mg/rok].

Szacuje się, ze projekt zakończy się w październiku tego roku.

Stoen Operator złożył już w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska wniosek o dofinansowanie kolejnej inwestycji – „Rozwój sieci WN oraz SN na terenie Warszawy na potrzeby rozwoju elektromobilności”. Łączna wartość projektu, którą ujęto we wniosku to 50 mln zł, wnioskowano jednak o 30 mln zł.

Źródło: www.evertiq.pl