W Davos powstaje nowa „Rada Wodorowa”

13 liderów przemysłu z całego świata wspólnie promuje wykorzystanie wodoru, aby osiągnąć cele związane z klimatem.

17 stycznia 2017 r. w Davos w Szwajcarii, trzynaście wiodących firm z branży energetycznej, transportowej i przemysłowej dało początek globalnej inicjatywie, mającej na celu opracowanie wspólnej wizji i sporządzenie długoterminowego planu wspierającego wykorzystanie wodoru w procesie transformacji energetycznej.

W ramach pierwszej globalnej inicjatywy tego typu, tzw. „Rada Wodorowa” (Hydrogen Council) chce uczynić wodór jednym z kluczowych rozwiązań stosowanych w procesie transformacji energetycznej. Wodór jest wszechstronnym nośnikiem energii wyróżniającym się korzystną charakterystyką, a wykorzystywany, jako czyste paliwo lub źródło energii nie wydziela CO2, dzięki czemu może odegrać ważną rolę w przejściu na czysty, niskoemisyjny system energetyczny. W ciągu ostatnich kilku lat technologie i produkty wodorowe bardzo się rozwinęły i wiele z takich rozwiązań trafia na rynek. Rada będzie współpracować z wieloma kluczowymi interesariuszami oraz zgłaszać im rekomendacje, aby osiągnąć założone cele. Wśród tych podmiotów znajdą się decydenci polityczni, gracze biznesowi i wodorowi, międzynarodowe agencje oraz społeczeństwo obywatelskie.

Członkowie „Rady Wodorowej” potwierdzili, iż ich ambicją jest szybkie rozpoczęcie inwestycji w rozwój i komercjalizację sektora wodorowego i ogniw paliwowych. Te inwestycje są obecnie warte około 1,4 mld €/rocznie . Przyspieszenie prac mających na celu realizację założonego celu będzie możliwe pod warunkiem, że interesariusze zapewnią większe wsparcie dla wodoru w ramach przyszłego koszyka energetycznego, wprowadzając odpowiednią politykę oraz programy wsparcia.

„Radę Wodorową”, która po raz pierwszy spotkała się w Davos we wtorek, obecnie tworzy trzynastu dyrektorów generalnych i prezesów firm z różnych sektorów, którzy chcą się przyczynić do osiągnięcia ambitnego celu ustanowionego podczas zorganizowanej w 2015 roku w Paryżu Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu nieprzekraczającego 2 stopni Celsjusza. Wśród międzynarodowych firm aktualnie zaangażowanych w ten projekt znajdują się: Air Liquide, Alstom, Anglo American, BMW GROUP, Daimler, ENGIE, Honda, Hyundai, Kawasaki, Royal Dutch Shell, The Linde Group, Total oraz Toyota. Radzie przewodniczy dwóch współprzewodniczących pochodzących z różnych obszarów geograficznych i sektorów – obecnie są to przedstawiciele firm Air Liquide i Toyota.

„Umowa paryska z 2015 roku, zawierająca plan działania służący zahamowaniu zmian klimatycznych, jest krokiem w dobrym kierunku, jednak wymaga podjęcia działań biznesowych, aby przekształcić wizję w rzeczywistość. Rada Wodorowa skupia wiodące na świecie firmy z branży przemysłowej, motoryzacyjnej i energetycznej, które chcą podkreślić znaczenie wodoru, jako kluczowego rozwiązania w procesie transformacji energetycznej w sektorze usług mobilnych, energetycznym, przemysłowym i mieszkalnictwa. W tym celu należy więc opracować nowe strategie, które będą stanowiły wsparcie dla tego przedsięwzięcia. Nie możemy jednak uczynić tego sami. Potrzebujemy rządów, które wesprą wodór odpowiednimi działaniami, jak na przykład projektami inwestycji w infrastruktury prowadzonymi na dużą skalę. Apelujemy więc dzisiaj do światowych przywódców, aby wsparli wdrażanie wodoru, dzięki czemu będziemy mogli wspólnie zrealizować cele klimatyczne i przyspieszyć rozwój rodzącego się ekosystemu wodorowego.” Benoît Potier, dyrektor zarządzający, Air Liquide.

„Rada Wodorowa w odpowiedzialny sposób przejmie rolę lidera w prezentowaniu światu technologii wodorowych oraz korzyści, jakie ze sobą niosą. Oczekujemy współpracy i zrozumienia ze strony rządów, firm i – przede wszystkim – sfery publicznej. Toyota od zawsze dąży do przejęcia wiodącej roli we wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych i środowiskowych w przemyśle motoryzacyjnym, włączając w to wprowadzanie na rynek samochodów z ogniwami paliwowymi. Wiemy, że oprócz transportu, wodór może przyczynić się do wsparcia naszego przejścia na model społeczeństwa niskoemisyjnego w wielu różnych gałęziach przemysłu i w całym łańcuchu wartości. Rada Wodorowa chce w aktywny sposób promować to przejście.” Takeshi Uchiyamada, prezes, Toyota.

„Honda opracowuje i promuje elektryczne układy napędowe we wszystkich możliwych formach, dążąc do zredukowania zależności od paliw kopalnych oraz do uzyskania modelu społeczeństwa niskoemisyjnego. Honda oczekuje, że do – mniej więcej – 2030 roku dwie trzecie globalnego wolumenu sprzedaży samochodów osobowych tej firmy będą stanowiły modele z rozwiązaniami elektrycznymi, jak na przykład zeroemisyjne pojazdy z wodorowymi ogniwami paliwowymi oraz samochody elektryczne, jak również hybrydy i hybrydy typu plug-in. Wierzymy, że wodór i samochody z ogniwami paliwowymi mogą stanowić centrum systemu energetycznego w społeczeństwie. Jako jedna z wiodących firm opracowujących technologie FCV, Honda chce wesprzeć działania mające na celu opracowanie modelu społeczeństwa wodorowego na całym świecie. Radę wodorową tworzą wiodące firmy z sektora przemysłowego i energetycznego, dlatego uważamy, że nasze wspólne działania przyspieszą ten proces.” Seiji Kuraishi, wiceprezes zarządzający, Honda Motor Co., Ltd.

Raport zatytułowany ‘How Hydrogen empowers the energy transition ’ (Pozytywny wpływ wodoru w procesie transformacji energetycznej) – sporządzony na zlecenie Rady Wodorowej – w dalszym stopniu uwypukla potencjał wodoru w przyszłych zastosowaniach, prezentując jednocześnie wizję Rady oraz fundamentalne działania, jakie decydenci muszą podjąć w celu otwarcie drogi dla wodoru w procesie transformacji energetycznej.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, globalne firmy z wiodących sektorów energetycznych i przemysłowych powinny zapewnić rozwiązania wspierające proces transformacji energetycznej oraz dążyć do przejścia do gospodarki niskoemisyjnej, przy czym takie wyzwanie wymaga podjęcia wspólnych działań. Właśnie dlatego zaprosiliśmy przedstawicieli rządów i społeczeństwa obywatelskiego do wsparcia roli wodoru w procesie transformacji energetycznej oraz do podjęcia z nami współpracy w celu stworzenia efektywnego planu wdrożenia.

Członkowie Rady wodorowej łącznie reprezentują przychody na poziomie 1,07 bln € oraz 1,72 mln pracowników na całym świecie.

1. How Hydrogen empowers the energy transition (Pozytywny wpływ wodoru w procesie transformacji energetycznej), raport, 2017, Rada wodorowa
2. www.hydrogencouncil.com
3. Dane firmowe z lat  2015 i 2016

INFORMACJE NA TEMAT WODORU

Wodór jest wszechstronnym, czystym i bezpiecznym nośnikiem energii, który można wykorzystać, jako paliwo do napędu lub w przemyśle – jako surowca. Można go też łatwo przechowywać na dużą skalę. Członkowie Rady Wodorowej będą promować jego powszechne wykorzystanie. Wodór może być produkowany z (odnawialnej) energii elektrycznej oraz z paliw kopalnych o ograniczonej emisji dwutlenku węgla, przy czym w momencie użycia osiąga on zerowy poziom emisji. Pojawia się wiele nowych możliwości wykorzystania wodoru, ponieważ można go przechowywać i transportować przy wysokiej gęstości energetycznej w postaci ciekłej lub gazowej, a także spalać lub wykorzystywać w ogniwach paliwowych w celu generowania ciepła i elektryczności. Taki wszechstronny charakter wodoru sprawia, że może on odegrać kluczową rolę w transporcie oraz w sektorach przemysłu i mieszkalnictwa, a także w przypadku magazynowania odnawialnej energii nieciągłej na dużą skalę, oferując tym samym obiecujące rozwiązanie wielu problemów w procesie transformacji energetycznej.

Źródło: www.mototarget.pl