Volvo przejmie udziały Geely w spółkach joint venture

Volvo Cars podpisało umowę ze swoją spółką dominującą Geely Holding w sprawie nabycia jej udziałów w spółkach JV w Chinach, w celu przejęcia pełnej własności samochodowych zakładów produkcyjnych i działalności sprzedażowej w tym kraju.

Nabycie dodatkowych 50 proc. udziałów w spółkach Daqing Volvo Car Manufacturing Co., Ltd oraz Shanghai Volvo Car Research and Development Co., Ltd jeszcze bardziej wzmocni pozycję Volvo Cars w Chinach, które są największym rynkiem firmy, i podkreśli jej obecność w jednym z najszybciej rozwijających się regionów na świecie – pisze Volvo w komunikacie.
 
– Dzięki zawartej umowie Volvo Cars stanie się pierwszym dużym producentem samochodów niepochodzącym z Chin, który sprawuje pełną kontrolę nad swoją działalnością w tym kraju – komentuje Håkan Samuelsson, dyrektor generalny Volvo Cars. – Grupa Geely Holding i Volvo Cars nieustannie dokonują oceny najlepszego modelu współpracy i struktury działalności w ramach rozszerzonej Grupy. W wyniku tych dwóch transakcji powstanie bardziej przejrzysta struktura własnościowa zarówno w ramach Volvo Cars, jak i Geely Holding – dodaje Daniel Donghui Li, dyrektor generalny Geely Holding.
 
Volvo Cars informuje, że działalność firmy w Chinach w ostatnich latach rozwijała się znacznie szybciej niż na innych rynkach, w związku z czym Volvo będzie nadal inwestować w tym kraju, aby utrzymać tak znaczący wzrost. Po sfinalizowaniu transakcji Volvo Cars stanie się pełnoprawnym właścicielem swoich zakładów produkcyjnych w Chengdu i Daqing, krajowej spółki sprzedażowej w Chinach oraz ośrodka badawczo-rozwojowego w Szanghaju.
 
Transakcje zostaną zrealizowane w dwóch etapach, począwszy od 2022 roku, kiedy to zniesiony zostanie wymóg utworzenia spółki joint venture dla produkcji samochodów w Chinach, a ich formalne zakończenie planowane jest na rok 2023. Transakcje oczekują obecnie na zatwierdzenie przez organy regulacyjne. Ich realizacja nie będzie jednak miała bezpośredniego wpływu na pracowników i partnerów w poszczególnych przedsiębiorstwach. Szczegóły finansowe nie zostaną ujawnione.
 
Obie spółki joint venture są już w pełni uwzględnione w sprawozdaniach finansowych Volvo Car Group, jednak udział Volvo Cars w ich dochodzie netto i kapitale własnym wzrośnie po sfinalizowaniu transakcji – informuje Volvo.
 
W 2020 roku Volvo Cars sprzedało w Chinach 166 617 samochodów, co oznacza wzrost o 7,5 proc. w porównaniu z rokiem 2019 i ustanowiła ósmy z rzędu rekord sprzedaży na tym rynku. W pierwszym półroczu 2021 r. sprzedaż wzrosła o 44,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. oraz o 40,1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.
 
Źródło: www.evertiq.pl