Vat od samochodów wg speców branży leasingu i wynajmu

1 kwietnia weszły w życie nowe zasady odliczania i rozliczania podatku Vat od wydatków dotyczących samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Zakończyło się trwające od początku roku tzw. okienko derogacyjne, w którym przedsiębiorcy mogli odliczyć 100% Vat od aut posiadających homologację ciężarową N1.

Obecne regulacje prawne także wprowadzają możliwość pełnego odliczenia podatku od towarów i usług od samochodów osobowych o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t. Dotyczy ona jednak pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do celów działalności gospodarczej, pojazdów specjalnych takich jak np. koparka oraz aut, których konstrukcja wyklucza możliwość wykorzystania ich do celów prywatnych. W sytuacji, gdy samochód jest wykorzystywany do celów mieszanych, zarówno związanych z działalnością gospodarczą, jak i prywatnie, odliczyć będzie można tylko 50% Vat od wydatków związanych z autem. Z analiz ekspertów Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) wynika, że nowe przepisy przyniosą korzyści przedsiębiorcom użytkującym droższe auta, gdyż wprowadzone regulacje znoszą obowiązujący w poprzednich latach limit kwotowy 6 tys. zł w odliczaniu podatku Vat od zakupu samochodu.

W obowiązujących w poprzednich latach regulacjach, firmy mogły odliczyć 60% podatku Vat od kosztów zakupu samochodów służbowych, nie więcej jednak niż 6 tys. zł oraz pełną kwotę Vat od wydatków dotyczących napraw i serwisu pojazdów. W przypadku kosztów poniesionych na paliwo nie było w ogóle możliwości odliczenia podatku.

Pomimo, że zmienione regulacje podatkowe wprowadzają ograniczenia 50% odliczenia Vat od wszystkich wydatków związanych z autami firmowymi, a w przypadku paliwa możliwość odliczenia połowy kwoty podatku jest zawieszona do 1 lipca 2015, to w przypadku niektórych aut firmowych, nowe przepisy będą korzystniejsze od poprzednich, czytamy w publikacji PZWLP.

– Wynika to z rezygnacji w nowej ustawie ze stosowania limitu kwotowego w odliczaniu Vat od kosztów zakupu samochodów służbowych, wyjaśnia Agnieszka Piasecka, ekspert PZWLP, doradca prawny Alphabet Polska Fleet Management. – Dotychczas można było odliczyć od zakupu auta maksimum 6 tys. zł naliczonego Vat. Obecnie odliczeniu podlega 50% Vat, natomiast nie ma ograniczeń kwotowych. Pomimo, że istnieje możliwość odliczenia jedynie połowy podatku od wydatków związanych z naprawami i serwisem, a wcześniej można było odzyskać cały Vat zawarty w tego typu kosztach, to biorąc pod uwagę łączną kwotę odliczenia Vat, w przypadku aut droższych nowe przepisy będą korzystniejsze od poprzednio obowiązujących regulacji. W przypadku pojazdów użytkowanych przez firmy na podstawie umowy leasingu operacyjnego z pełną obsługą serwisową, zwanego inaczej wynajmem długoterminowym, w standardowym okresie obowiązywania umowy i eksploatacji pojazdu tj. 36 miesięcy, większe odliczenie Vat od wszystkich kosztów związanych z autem, w porównaniu do poprzednich przepisów, zaczyna występować przy samochodach, których cena netto wynosi minimum ok. 120 tys. zł. Różnica w kwocie możliwego do odliczenia podatku zwiększa się wraz ze wzrostem wartości auta.

Odliczenie podatku od paliwa dopiero od lipca 2015 roku
Zgodnie z nowymi przepisami możliwe będzie odliczenie 50% podatku Vat od kosztów zakupu samochodów firmowych. Połowę podatku można również odliczyć od kosztów serwisowych, czyli np. usług naprawy lub konserwacji oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją aut, np. płynu do spryskiwaczy, oleju silnikowego, zakupu opon, czy też opłat parkingowych lub autostradowych.
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku kosztów paliwa. Odliczenie przez firmy 50% Vat od tego typu wydatków będzie obowiązywało dopiero od 1 lipca 2015 r.

Kiedy odliczenie 100% podatku Vat?
Nowelizacja przepisów podzieliła samochody służbowe na dwie grupy – wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej przez firmę działalności gospodarczej oraz wykorzystywane w celach mieszanych, tj. zarówno związanych funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, jak i prywatnych.

Pełne odliczenie VAT od wszystkich kosztów związanych z zakupem i eksploatacją pojazdów, a także paliw, jest możliwe tylko w przypadku, gdy auta firmowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy przedsiębiorca decyduje się na takie rozwiązanie, musi prowadzić drobiazgową ewidencję, związaną z wykorzystywaniem pojazdu. Ewidencja taka powinna być prowadzona od pierwszego dnia używania auta firmowego wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do momentu zakończenia jego użytkowania tylko do celów służbowych. Jednocześnie, przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania organu podatkowegoo pojazdach, dla których prowadzi ewidencję, w terminie 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku związanego z tą formą eksploatacji auta. Ewidencja musi zawierać m.in. takie informacje jak numer rejestracyjny samochodu, stan licznika pojazdu w dniu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia ewidencji. Dodatkowo, przy każdorazowym użytkowaniu auta, konieczny jest wpis osoby kierującej pojazdem uwzględniający: datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd-dokąd), liczbę przejechanych kilometrów w ramach konkretnej podróży oraz imię i nazwisko kierowcy.

– Samochody służbowe we współczesnych firmach są coraz częściej nie tylko niezbędnymi narzędziami pracy, ale także elementem dodatkowego wynagrodzenia i niewątpliwie, motywacji dla pracowników, mówi Jarosław Oworuszko, ekspert PZWLP i dyrektor finansowy LeasePlan Fleet Management Polska. I dodaje: – Sposób wykorzystania aut jest oczywiście inny w przypadku każdej firmy oraz poszczególnych stanowisk pracowników. Jednakże, w każdym przypadku, kiedy pracownicy mają udostępnione auta służbowe do użytkowania prywatnego, decyzja firmy o 100% odliczeniu Vat i tym samym wykorzystywaniu aut wyłącznie do celów działalności gospodarczej, będzie się wiązała z dużymi zmianami nie tylko w zakresie polityki flotowej firmy, ale również w wymiarze polityki personalnej oraz dodatkowych świadczeń dla własnych pracowników, mówi ekspert.

100% odliczenie Vat jest możliwe także w przypadku pojazdów, których konstrukcja wyklucza ich wykorzystanie do celów prywatnych. Zgodnie z nową ustawą są to np. auta inne niż samochody osobowe, posiadające jeden rząd siedzeń, który jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków trwałą przegrodą czy ścianą. Ponadto do grupy pojazdów o konstrukcji uniemożliwiającej ich użytkowanie w celach prywatnych, zaliczane są pojazdy inne niż samochody osobowe, posiadające kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków, jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu. Pełne odliczenie przysługuje również w przypadku pojazdów specjalnych, np. koparek, ładowarek, spycharek czy agregatów prądotwórczych.

Znowelizowane przepisy wprowadzają system korekt podatku naliczonego. Będzie on stosowany w sytuacji, gdy przedsiębiorca nabył pojazd z pełnym prawem do odliczenia Vat, z przeznaczeniem do wykorzystywania go wyłącznie w działalności gospodarczej, a następnie w okresie 60 miesięcy od nabycia zmienia jego przeznaczenie i będzie go wykorzystywał również do celów prywatnych. Ponadto, korekta może być zastosowana w sytuacji, gdy firma nabyła auto z ograniczonym do 50% prawem do odliczenia podatku, a następnie w okresie 60 miesięcy od nabycia, dokonuje jego sprzedaży lub przeznacza go do użytku wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Dla pojazdów o wartości poniżej 15 tys. zł okres korekty wynosi 12 miesięcy.

W pierwszym przypadku, system korekt nakłada obowiązek zmniejszenia odliczonego podatku Vat, w drugim – umożliwia zwiększenie podatku do odliczenia, jednakże w odpowiedniej proporcji do pozostałego okresu korekty.

Dla celów systemu korekt przyjęto założenie, że sprzedaż pojazdu, przy nabyciu którego przysługiwało ograniczone odliczenie, jest równoznaczna ze zmianą jego wykorzystywania z „mieszanego” na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej. W konsekwencji, przy sprzedaży takiego auta, przedsiębiorca będzie uprawniony do dokonania korekty nieodliczonego przy nabyciu pojazdu podatku naliczonego, w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Wszystkie samochody z tzw. „kratką”, nabyte przed wejściem w życie nowych przepisów w drodze zakupu, umów leasingu, najmu, dzierżawy lub podobnych, w przypadku których w dniu 31 marca 2014 możliwe było odliczenie 100% Vat od ceny ich nabycia lub rat czynszu, zachowają dalej takie prawo. Konieczne jest jednak spełnienie dwóch warunków: przedsiębiorca musi zarejestrować umowę we właściwym urzędzie skarbowym maksymalnie w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów. Poza tym samochód powinien być wydany użytkownikowi przed 1 kwietnia 2014 r.

źródło: PZLWP

wnp.pl

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997