VAT na auto dla jednoosobowej firmy – odliczać czy nie?

Czy można odliczyć VAT w przypadku zakupu samochodu osobowego na potrzeby jednoosobowej działalności gospodarczej?

Prawo do odliczenia VAT przysługuje wtedy, gdy kupiony samochód jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Jeżeli więc przedsiębiorca prowadzi biznes zwolniony z podatku, wówczas, co do zasady, nie może dokonać potrącenia. W przypadku działalności opodatkowanej VAT, będzie mógł odliczyć cały podatek naliczony przy zakupie auta, o ile spełni kilka warunków.

Po pierwsze, powinien ustalić zasady wykorzystywania firmowego samochodu o masie do 3,5 t, najlepiej w odpowiednim regulaminie. Chodzi o to, by jednoznacznie wykluczać użycie pojazdu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Co prawda przepisy ustawy o VAT w brzmieniu od 1 kwietnia nie nakazują wprost, aby wspomniane zasady miały formę pisemną, jednak dla celów dowodowych jest ona wskazana.

Po drugie, użycie samochodu wyłącznie do celów związanych z biznesem musi mieć potwierdzenie w prowadzonej przez przedsiębiorcę ewidencji przebiegu. Ustawodawca określił szczegółowo, jakie dane powinna ona zawierać, oraz kto jest uprawniony do dokonywania w niej wpisów. Należy ją prowadzić od dnia, w którym pojazd zaczął być wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, do dnia zmiany sposobu użytkowania. Powinna zawierać m.in. numer rejestracyjny samochodu, stan licznika na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Przedsiębiorca musi też pamiętać, że jeśli chce odliczyć 100 proc. VAT zapłaconego przy zakupie auta (w związku z zamiarem jego wykorzystywania  wyłącznie do działalności gospodarczej), powinien złożyć informację (formularz VAT-26) o tym pojeździe właściwemu dla siebie naczelnikowi urzędu skarbowego. Ma obowiązek to zrobić w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesie wydatek na zakup auta.

Podsumowując: podatnik prowadzący jednoosobowy biznes będzie mógł odliczyć cały VAT zapłacony w cenie samochodu, który będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby firmy do działalności opodatkowanej VAT. Zwróćmy jednak uwagę, że jeśli tym samym autem podatnik będzie dojeżdżał z domu do pracy i z powrotem, to pełne odliczenie nie będzie mu przysługiwało. Będzie to bowiem użytek mieszany (biznesowy i prywatny). W takim przypadku od 1 kwietnia będzie można potrącić 50 proc. podatku naliczonego.

Przemysław Kilim, doradca podatkowy, menedżer w dziale doradztwa podatkowego ds. VAT w KPMG w Polsce

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik.pl

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997