Użytkownicy flot pojazdów dobrze oceniają przebieg wynajmu i leasingu

Wyniki przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) Badania Satysfakcji Kierowców wykazały, że odbiór i zwrot samochodów flotowych należą do kwestii szczególnie istotnych dla użytkowników służbowych pojazdów.
W pół roku od daty przeprowadzenia Badania Satysfakcji Kierowców, 22% ankietowanych odebrało nowy samochód flotowy, a 4/5 użytkowników zrobiło to wcześniej. Dominowały (obejmując 90% z 700 ankietowanych) trzy główne sposoby przekazania pojazdu kierowcy. 39% użytkowników odebrało samochód w firmie, w której oddawali poprzednie auto. 32% otrzymało pojazd w miejscu pracy, a 20% odebrało go u dealera. W pozostałych przypadkach, liczących łącznie 10% odpowiedzi, połowę stanowił bezpośredni odbiór w firmie wynajmu, a po 2% – odbiór od innego pracownika i dostarczenie samochodu do miejsca zamieszkania kierowcy.

W hierarchii istotnych elementów odbioru samochodu, badani za najważniejszy uznali zgodność parametrów pojazdu z zamówieniem. Jako niezwykle ważny i bardzo ważny aspekt wskazało go 60% respondentów, a jako ważny – 29%. Duże znaczenie miało również bezproblemowe przekazanie samochodu (57% wskazań jako niezwykle ważne i bardzo ważne oraz 36% jako ważne), a także poinformowanie kierowców o ich obowiązkach, np. związanych z codzienną obsługą czy częstotliwością serwisowania auta (niezwykle ważne i bardzo ważne -56%, ważne -37%). Komunikacja w sprawie terminu odbioru samochodu to odpowiednio 48% i 39%. Stosunkowo najmniejsze znaczenie (24% i 45%) miało uzyskanie dodatkowych informacji o usługach dostawcy pojazdów.

Badanie poziomu satysfakcji z odbioru pojazdów obejmowało identyczne elementy. Respondenci byli najbardziej zadowoleni ze zgodności otrzymanego samochodu z zamówieniem (91% najwyższych ocen). Bezproblemowe przekazanie nowego samochodu zyskało odpowiednio 59% (niezwykle ważne) i 34% (ważne), a informacje o obowiązkach kierowcy – odpowiednio 50% i 37%. Komunikację w sprawie terminu odbioru pojazdu ankietowani określili w 48% jako doskonałą i bardzo dobrą, a w 38% jako dobrą. Najniższe noty uzyskały „dodatkowe informacje o usługach dostawcy dla kierowcy” jednak dla badanych były one jednocześnie najmniej istotne.

Podsumowanie poziomu zadowolenia kierowców z procesu odbioru samochodu wskazuje, że najwyższe noty otrzymały kategorie, które ankietowani wskazali jako najważniejsze: zgodności parametrów auta z zamówieniem i jego bezproblemowe przekazanie.

Po zakończeniu kontraktu zwrot samochodu następował na klika sposobów. Dominowały dwie główne metody: po 41% wskazań uzyskały odbiór pojazdu z miejsca pracy badanego oraz dostarczenie auta przez kierowcę do sprzedawcy, przy jednoczesnym odbiorze nowego samochodu. Do mniej popularnych metod należały: oddanie pojazdu przez kierowcę w wyznaczonym miejscu (12%), odbiór z miejsca zamieszkania użytkownika (3%) i dostarczenie auta przez kierowcę do sprzedawcy, ale bez odbioru nowego samochodu (2%). Spośród 700 ankietowanych 12% zwracało samochód flotowy w ciągu 6 miesięcy przed badaniem.

Wśród najważniejszych elementów związanych ze zwrotem samochodu flotowego, kierowcy wymieniali dwie procedury, które otrzymały po 89% wskazań jako niezwykle ważne, bardzo ważne i ważne: otrzymanie dowodu na zwrot auta w prawidłowy sposób oraz łatwość procedury zwrotu.

Badanie Satysfakcji Kierowców zostało przeprowadzone na zlecenie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów przez TNS Polska w lipcu i sierpniu 2012 r. W badaniu wzięło udział 14 z 16 firm zrzeszonych wówczas w Związku. Każda z nich udostępniła anonimową listę numerów telefonów do użytkowników służbowych pojazdów z różnych firm, będących klientami członków PZWLP. Z każdej listy została losowo wybrana pula 50. numerów, a łącznie 700 wywiadów przeprowadzono w formie badania telefonicznego wspomaganego komputerowo.

źródło: PZWLP, AUTOR:  WNP.PL (AG)


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997