Ursus nawiązał współpracę z PPG. Wartość inwestycji to 3 mln zł

Zarząd spółki Ursus poinformował, że 28 marca 2018 r. pomiędzy Ursus S.A. i PPG Industries Poland sp. z o.o. oddział w Warszawie został zawarty kontrakt handlowy.

Na podstawie kontraktu strony uzgodniły warunki współpracy dotyczącej wykorzystywania przez Emitenta produktów PPG na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności związanej z lakierowaniem powierzchni produkowanych wyrobów.

W opublikowanym raporcie czytamy, że strony ustaliły, że przez cały okres obowiązywania kontraktu URSUS S.A. wraz ze spółką zależną URSUS BUS S.A. dokonają zakupu produktów PPG w konkurencyjnych cenach na łączną kwotę nie niższą niż 30,4 mln zł netto, zgodnie z przyjętym harmonogramem zamówień. Z zawartym kontraktem związane jest zaangażowanie PPG Industries Poland sp. z o.o. w realizowaną przez Emitenta inwestycję polegającą na budowie w zakładzie produkcyjnym URSUS S.A. w Lublinie jednej z najbardziej nowoczesnych i innowacyjnych linii lakierniczej w Polsce.

Nowo uruchomiona linia lakiernicza będzie wykorzystywana do lakierowania wyrobów URSUS oraz autobusów URSUS BUS. Realizacja kolejnych etapów projektu planowana jest w kolejnych kwartałach bieżącego roku, a uruchomienie nowoczesnej linii lakierniczej ma nastąpić do końca trzeciego kwartału bieżącego roku.

Wartość inwestycji ma wynieść około 3 mln zł netto.Powyższy kontrakt został zawarty na czas oznaczony i obowiązuje do dnia 27 marca 2023 r.

Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami kontraktu, PPG Industries Poland sp. z o.o. w ramach współpracy zapewni Emitentowi doraźną opiekę techniczną związaną ze stosowaniem produktów PPG, okresowe audyty techniczne polegające na sprawdzaniu zgodności sposobu wykorzystania technologii w lakierniach ze standardami technologicznymi PPG i udzielaniu ewentualnych wskazówek odnośnie korzystania z technologii PPG.

Gwarancja terminowych dostaw innowacyjnych i wysoko wydajnych wyrobów lakierniczych marki PPG, o wymaganych parametrach i w ilościach zgodnych z zapotrzebowaniem, zapewnia Grupie Kapitałowej URSUS stabilizację w zakresie stosowania najwyższej jakości rozwiązań technologicznych w procesie produkcyjnym wyrobów URSUS, umożliwiając osiągnięcie zamierzonych celów ilościowych i jakościowych.

Źródło: www.sadyogrody.pl