UOKiK: Samochody marki Toyota Prius

Przedsiębiorca Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych samochodach marki Toyota Prius, wyprodukowanych w Japonii od 07.08.2015 r. do 03.10.2016 r., może nastąpić rozłączenie linki od dźwigni hamulca postojowego, co spowoduje brak działania hamulca. Jeżeli zespół napędowy znajduje się w trybie innym niż „P”, przy włączonym zapłonie, brak działania hamulca postojowego może spowodować toczenie się pojazdu, zwiększając ryzyko kolizji.

Kampanią naprawczą objętych jest w Polsce 217 samochodów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą listownie zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi, w celu bezpłatnego montażu zatrzasku zabezpieczającego przed rozłączeniem się dźwigni i linki hamulca postojowego.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00).

Źródło: www.uokik.gov.pl