UE przyjmuje przepisy wymagające, aby wszystkie nowe budynki były zeroemisyjne do 2030 r.

Rada Europejska ogłosiła dziś, że formalnie przyjęła zmienioną dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), zawierającą nowe przepisy mające na celu zmniejszenie zużycia energii i emisji z budynków w całej UE, w tym cele dotyczące zerowej emisji we wszystkich nowych budynkach do 2030 r. oraz stopniowe wycofywanie paliw kopalnych z systemów ogrzewania budynków do 2040 r.

Budynki są kluczowym źródłem globalnych emisji gazów cieplarnianych (GHG), a także jednym z najtrudniejszych do zastąpienia, biorąc pod uwagę ich długoterminowy charakter. Według Komisji Europejskiej budynki odpowiadają za 40% energii zużywanej w UE i za 36% emisji gazów cieplarnianych związanych z energią. 80% zużycia energii w gospodarstwach domowych jest wykorzystywane do ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody.

Zatwierdzenie nowych przepisów przez państwa członkowskie stanowi ostatni krok na drodze do przyjęcia dyrektywy EPBD, która zostanie teraz podpisana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE, a państwa członkowskie będą miały dwa lata na włączenie nowych przepisów do ustawodawstwa krajowego. Komisja Europejska początkowo zaproponowała rewizję dyrektywy w 2021 r. w ramach planu działania Komisji „Fit for 55” – proponowanej przez UE strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 roku.

Kluczowe przepisy zawarte w zaktualizowanej dyrektywie obejmują wymóg, aby wszystkie nowe budynki mieszkalne i niemieszkalne miały zerową emisję z paliw kopalnych do 2030 r., przy czym budynki publiczne muszą osiągnąć ten kamień milowy do 2028 r. Zaktualizowane przepisy wymagają również od państw członkowskich określenia środków mających na celu stopniowe wycofywanie paliw kopalnych w ogrzewaniu i chłodzeniu budynków, z myślą o całkowitym wycofaniu kotłów zasilanych paliwami kopalnymi do 2040 roku. Do 2050 r. dyrektywa przewiduje przekształcenie zasobów budowlanych UE w budynki o zerowej emisji.

Przepisy określają również cele stopniowego wycofywania lub ulepszania budynków o najniższych parametrach, z wymogami dla państw członkowskich do przyjęcia krajowej trajektorii dla budynków mieszkalnych w celu zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o 16% do 2030 r. i 20-22% do 2035 r., przy czym co najmniej 55% spadku należy osiągnąć poprzez renowację budynków o najgorszych parametrach, a dla budynków niemieszkalnych do spełnienia minimalnych standardów charakterystyki energetycznej prowadzących do renowacji 16% budynków o najgorszych parametrach do 2030 r. i 26% budynków o najgorszych parametrach do 2033 r.

Zmieniona dyrektywa obejmuje również środki mające na celu wspieranie fali renowacji budynków, w tym wymóg ustanowienia przez państwa członkowskie krajowych planów renowacji budynków w celu dekarbonizacji ich zasobów budowlanych i usunięcia barier, takich jak finansowanie, szkolenia i przyciąganie bardziej wykwalifikowanych pracowników, a także ustanowienia krajowych programów „paszportu renowacji” budynków, aby pomóc właścicielom budynków w ich etapowych renowacjach w kierunku budynków bezemisyjnych.

Zgodnie ze zmienioną dyrektywą, wszystkie nowe budynki będą również musiały być przystosowane do wykorzystania energii słonecznej, w tym być w stanie pomieścić dachowe instalacje fotowoltaiczne lub słoneczne instalacje cieplne.

Po przyjęciu dyrektywy przez państwa członkowskie, Wopke Hoekstra, komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu, powiedział:

„W Europie neutralnej dla klimatu musimy być w stanie ogrzewać i chłodzić nasze domy i budynki przy minimalnych emisjach. Dysponujemy technologiami, które to umożliwiają, ale musimy stworzyć silniejsze uzasadnienie biznesowe dla renowacji. Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków pomoże zmobilizować dodatkowe środki finansowe i pobudzi łańcuchy wartości w budownictwie. Razem możemy pomóc właścicielom domów i firmom w renowacji, aby zaoszczędzić pieniądze i przygotować się na przyszłość bez emisji netto”.

źródło esgtoday.com


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997