ISSB publikuje cyfrową taksonomię ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju

Rada Międzynarodowych Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB) funkcjonująca w tramach Fundacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) ogłosiła publikację Taksonomii Ujawniania Zrównoważonego Rozwoju (Taksonomia ISSB), nowego narzędzia cyfrowego mającego na celu umożliwienie inwestorom analizy informacji finansowych związanych ze zrównoważonym rozwojem w oparciu o niedawno opublikowane standardy sprawozdawczości ISSB dotyczące zrównoważonego rozwoju i klimatu.

Zgodnie z oświadczeniem ISSB nowe narzędzie, nowa taksonomia „umożliwi inwestorom wyszukiwanie, wyodrębnianie i porównywanie informacji finansowych związanych ze zrównoważonym rozwojem w miarę ustanawiania przez ISSB globalnej bazy standardów”.

ISSB została powołana w listopadzie 2021 r. podczas konferencji klimatycznej COP26 w celu opracowania Standardów Informowania dotyczących Zrównoważonego Rozwoju, wynikających z zapotrzebowania inwestorów, spółek, rządów i organów regulacyjnych na zapewnienie globalnych ram dotyczących wymogów ujawniania informacji, umożliwiających spójne zrozumienie wpływu ryzyk i szans związanych ze zrównoważonym rozwojem na perspektywy spółek. Rada wprowadziła swoje wstępne ogólne standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (MSSF 1) i klimatu (MSSF 2) w czerwcu 2023 r. Oczekuje się, że nowe standardy będą stanowić podstawę dla powstających systemów wymogów dotyczących ujawniania informacji przez wiele organów regulacyjnych na całym świecie.

Po wprowadzeniu standardów ISSB opublikowała proponowaną taksonomię cyfrową odzwierciedlającą wymogi dotyczące ujawniania informacji zawarte w pierwszych dwóch standardach, w celu ułatwienia ustrukturyzowanej cyfrowej sprawozdawczości informacji finansowych związanych ze zrównoważonym rozwojem przygotowanych przy użyciu standardów. Głównym zadaniem jest  poprawa dostępności i porównywalności raportowanych informacji dla inwestorów.

Podobnie jak w przypadku taksonomii rachunkowości MSSF stosowanej w sprawozdawczości finansowej, taksonomia IBBS jest systemem klasyfikacji, składającym się z zestawu plików XBRL [1] używanych do identyfikacji i strukturyzacji informacji, aby ułatwić ich znalezienie oraz ułatwić komunikację między podmiotami przygotowującymi i korzystającymi z informacji. Taksonomie umożliwiają oznaczanie i wymianę informacji w ustrukturyzowanym formacie, dzięki czemu dostęp do nich i ich przetwarzanie są łatwe i wydajne.

ISSB dodał, że nowa taksonomia została zaprojektowana tak, aby była spójna z taksonomią rachunkowości MSSF, umożliwiając spółkom dostarczenie inwestorom całościowego pakietu sprawozdawczego oraz umożliwiając korzystanie z innych cyfrowych taksonomii.

Przewodniczący ISSB Emmanuel Faber powiedział:

    „Ponieważ jurysdykcje na całym świecie rozważają przyjęcie lub inne wykorzystanie Standardów ISSB, publikacja Taksonomii ISSB zaledwie kilka miesięcy po dacie wejścia w życie naszych inauguracyjnych Standardów ma kluczowe znaczenie dla wspierania przejrzystości i efektywności rynku kapitałowego oraz umożliwienia spółkom i inwestorom cyfrowego przetwarzania ujawnień finansowych związanych ze zrównoważonym rozwojem, dostarczanych dzięki zastosowaniu Standardów ISSB”.

Link do Taksonomii ISSB

[1] XBRL – to

Źródło: www.esgtoday.com


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997