Parlament Europejski przyjął ustawę ustanawiającą system certyfikacji usuwania dwutlenku węgla

Ustawodawcy w Parlamencie Europejskim zagłosowali w środę za przyjęciem nowego prawa mającego na celu ustanowienie systemu certyfikacji w celu ilościowego określenia, monitorowania i weryfikacji pochłaniania dwutlenku węgla oraz przeciwdziałania greenwashingowi.

Przyjęcie, które przeszło w głosowaniu 441-139 posłów do PE, stanowi jeden z ostatnich kroków w kierunku uruchomienia kompleksowych ram usuwania dwutlenku węgla i redukcji emisji do gleby w prawodawstwie UE. Przyjęte rozwiązania mają na celu zwiększenie wykorzystania pochłaniania dwutlenku węgla, przy jednoczesnym rozwiązywaniu obaw związanych z greenwashingiem, a także mają za zadanie budowanie zaufania, zachęcanie do rozwoju technologii usuwania dwutlenku węgla i tworzenie możliwości zarobkowych dla przemysłu i zarządców gruntów wdrażających rozwiązania w zakresie usuwania dwutlenku węgla i angażujących się w innowacyjne praktyki rolnictwa węglowego (ang. carbon farming).

Rozwiązania w zakresie usuwania dwutlenku węgla obejmują zarówno technologie przemysłowe, takie jak projekty Direct Air Capture, jak i naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla. Finansowanie projektów usuwania dwutlenku węgla może pochodzić z różnych źródeł, takich jak kredyty węglowe lub zachęty rządowe, co stwarza potrzebę stworzenia systemu weryfikacji i kwantyfikacji wpływu i jakości projektów.

Wstępna propozycja ram certyfikacji została ogłoszona przez Komisję Europejską w 2022 r., stanowiąc część Europejskiego Zielonego Ładu, strategii UE mającej na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Chociaż strategia opiera się głównie na bezwzględnej redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG), emisje, których nie można wyeliminować, będą musiały zostać zrównoważone pochłanianiem dwutlenku węgla.

Propozycja Komisji dotycząca certyfikacji zawierała szereg kryteriów mających na celu zapewnienie jakości i porównywalności pochłaniania dwutlenku węgla, w tym potrzebę dokładnego pomiaru korzyści klimatycznych oraz tego, aby działania były addytywne w stosunku do obecnych praktyk, wymóg powiązania certyfikatów z okresem składowania dwutlenku węgla oraz tego, aby działania związane z pochłanianiem dwutlenku węgla chroniły lub przyczyniały się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, takich jak przystosowanie się do zmiany klimatu, gospodarka o obiegu zamkniętym, zasoby wodne i morskie oraz różnorodność biologiczna.

Pierwotna propozycja została jednak skrytykowana przez grupy skupione na zrównoważonym rozwoju środowiska, które argumentowały, że nowe zasady są zbyt niejasne i podatne na greenwashing.

W następstwie propozycji Komisji, Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie zrównoważonych cykli węglowych, uznając potencjał pochłaniania dwutlenku węgla w celu ograniczenia zmian klimatu i ograniczenia emisji, których nie można wyeliminować, ale ostrzegając przed zbytnim poleganiem na nich w realizacji celów klimatycznych UE.

W negocjacjach między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie sfinalizowania zasad nowego systemu certyfikacji, prawodawcy uzgodnili ramy, które rozróżniają kategorie działań związanych z usuwaniem dwutlenku węgla i redukcją emisji, w tym trwałe usuwanie dwutlenku węgla, które przechowuje węgiel atmosferyczny lub biogeniczny przez kilka stuleci, tymczasowe składowanie dwutlenku węgla w produktach długotrwałych trwających co najmniej 35 lat, tymczasowe składowanie dwutlenku węgla z rolnictwa węglowego, takie jak przywracanie lasów i gleby oraz zarządzanie terenami podmokłymi, a także redukcja emisji do gleby z rolnictwa węglowego.

Porozumienie wezwało również do ustanowienia mechanizmów odpowiedzialności przy opracowywaniu metod certyfikacji, aby zająć się przypadkami odwrócenia, w których węgiel jest uwalniany z powrotem do atmosfery w okresie monitorowania.

Parlament i Rada rozszerzyły również zakres prawodawstwa, aby objąć niektóre działania związane z rolnictwem węglowym, które zmniejszają emisje z gleb rolniczych, jednocześnie wprowadzając wymogi zrównoważonego rozwoju dla działań związanych z rolnictwem węglowym w ramach systemu, aby generować dodatkowe korzyści dla różnorodności biologicznej i ekosystemów, a także wymogi dla wszystkich działań związanych z usuwaniem dwutlenku węgla, aby zapewnić, że nie prowadzą one do znacznych szkód dla środowiska.

Po głosowaniu sprawozdawczyni Lídia Pereira powiedziała:

„Bardzo się cieszę, że Parlament Europejski dał ostateczne zielone światło dla ram certyfikacji usuwania dwutlenku węgla. Z niecierpliwością czekam na przyszłość, w której ci, którzy aktywnie usuwają i magazynują węgiel, otrzymają odpowiednią zachętę do tego. Cieszę się również, że rolnicy mogą uzyskać dodatkowy strumień dochodów za wszystkie swoje wysiłki!”.

Po przyjęciu przez Parlament, nowe przepisy będą teraz musiały zostać zatwierdzone przez państwa członkowskie w Radzie UE, zanim wejdą w życie.

źródło esgtoday.com


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997