SZKOLENIE: 9-10.07.2020 „AUDATEX narzędzie efektywne, odkrywamy wszystkie walory programu”, Warszawa

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest realne podniesienie wysokości kwot wynikających z likwidacji szkód komunikacyjnych poprzez zastosowanie odpowiednich operacji w systemie. Dzięki prawidłowej kolejności zastosowania operacji w systemie będziemy mogli uzyskać prawidłowość naprawy, za która odpowiedzialny jest warsztat z tytułu gwarancji oraz rękojmi. Właściwe zastosowanie kodów będzie miało wpływ na podniesienie rentowności każdego serwisu.

Z badań przeprowadzonych przez trenera jasno wynika, że szkolenie zwraca się po prawidłowym wykonaniu dwóch poprawnych kalkulacji naprawy w szkodach do 10.000 zł.

Szkolenie składa się z dwóch części tj. część pierwsza – pełne poznanie aktualnej wersji programu, części druga szkolenia będzie opatrzona warsztatami praktycznymi.

Każdy uczestnik, który weźmie udział w szkoleniu otrzyma certyfikat.

PROGRAM SZKOLENIA:

I.          Prezentacja oprogramowania i systemu

1.         Prezentacja oprogramowania i systemu – bazy danych, metody rozliczeń, uwarunkowania logiki programu, istotne dane wprowadzane przez operatora.

2.         Identyfikacja pojazdu w systemie, dane, kody kompletacji – priorytet minimalizacji kosztów.

3.         Operacje E, N, I, P, V, S, LE, L – zawartość danych producenta, normowanie, kwalifikacja – rzeczoznawcze uwarunkowania użycia.

4.         Stawki za RBG – „zawartość”, regulacje prawne, wytyczne, stawki

„uśrednione”, regionalne,     różnice            w         stawkach         za        roboczogodzinę          prac lakierniczych i mechaniczno – blacharskich – uwarunkowania logiki systemu kosztorysowania prac.

5.         Zakres prac lakierniczych–czynności przygotowania do aplikacji, uwarunkowania rodzaju prac lakierniczych, rezydentne normatywy czasowe.

6.         Naprawa – I;

−          czasy ZM

−          czego nie obejmuje operacja – rozbrojenie,

−          czas naprawy – konieczność uwzględnienia w czasie naprawy równania powierzchni masami(kitami)wypełniającymi i równającymi,

−          pozycje oznaczone gwiazdką,

−          priorytet operatora.

7.         Wybudowa, zabudowa, prace dodatkowe – automatyka systemu, operacje pomijane (pomijalnie małe, bez normowania, czasy netto) i nieuwzględniane przez system, ekonomicznie nieuzasadnione, eliminacja dublujących się operacji, priorytet operatora.

8.         Lakierowanie – stopnie i automatyka lakierowania.

9.         Kody warunkowe – globalne działanie kodów (oddziaływanie na wyniki kalkulacji).

10.       Użycie do naprawy części regenerowanych,  nieoryginalnych,  zamienników, części pochodzących z odzysku, niepełnowartościowych – dane normatywne, a rzeczywisty czas trwania operacji, wprowadzanie korekt czasochłonności.

11.       Kombinacje /NE, IE, PE, LEE/ – powody braku operacji.

12.       Mutacje /EM, BM, TM, IM/ – indywidualne działania mutacji.

13.       Rozliczenie      nakładów        roboczych       i           rzeczowych     konserwacji    oraz     prac zabezpieczenia antykorozyjnego – prace wykończeniowe.

14.       Lakierowanie według AZT i danych producenta.

15.       Cieniowanie;

−          Elementy trwale łączone,

−          elementy sąsiadujące,

−          w obrębie elementu (naprawy SMART).

16.       Wykonanie kosztorysu:

➢        Omówienie programu.

➢        Omówienie kosztorysu.

➢        Omówienie strony kontrolnej.

17.       Dostęp do instrukcji, plików pomocy, plików serwisu.

II.         Technologia naprawy

•          Definicja naprawy i jej czasochłonność

–           Normowanie

–           Operacja naprawy, a zadanie czasu trwania tej operacji

•          Naprawa elementów metalowych.

•          Naprawy innych materiałów niż elementy metalowe – tworzywa sztuczne.

•          Korekty czasowe, wprowadzanie czasochłonności prac uzupełniających, utrudnienia.

Zalecenia SPOT.

•          Konserwacja:

–           Informacje do plików, – Operacje U, H,

–           Kombinacje UE, HE,

–           Kody warunkowe 70, 72,

–           Przykład rozliczenia konserwacji osobna operacja /Grupa VW/

–           Przykład rozliczenia konserwacji – zawarta w „E” /FIAT, FORD,RENAULT/

–           Przykład          rozliczenia      konserwacji    –          brak     norm   producenta/TOYOTA, HONDA/

–           Komentarz do wydanych komunikatów i rekomendacji – np. Nr 6 ORT, rekomendacje OMRT

•          Lakierowanie, właściwe rozliczenie prac lakierniczych:

–           Stopnie i „automatyka” lakierowania – LE

–           LI

–           LI1 – L

•          Automatyka lakierowania.

•          Lakierowanie w technologii producenta.

•          Lakierowanie partiami.

•          Lakierowanie wg AZT.

•          Metody naprawy.

•          Lakierowanie tworzyw

K1R – K1N

–           K1G

–           K1G PUR

•          L=0 JC

•          Rozliczanie materiału lakierniczego

–           AZT – kod warunkowy 51

–           Narzutu dla lakieru perłowego

–           Przykład lakierowania wg producenta KW 81 /FORD lub VW/

–           Przykład lakierowania wg producenta KW 40 /ciężarowy/

•          Cieniowanie.

•          Elementy łączone trwale.

•          Elementy sąsiadujące.

•          Cieniowanie w obrębie elementu.

•          Naliczenie       efektywnego   czasu   naprawy          w         oparciu           o          kosztorys            systemu /.

•          Utrudnienia.

•          Potrącenia amortyzacyjne dla użytych części (OC) /dane systemu, informacje o zastosowanych potrąceniach przez operatora – kosztorysanta/.

•          Odszkodowanie          /wpływ            technologii      naprawy          i           jakość  użytych            części            –

„przeniesienie” kosztorysu naprawy na wartość handlową pojazdu po odbudowie lub naprawie powypadkowej/.

•          Montaż części oryginalnych oraz nieoryginalnych – Optymalizacja .

•          Części zamienne oryginalne i alternatywne /klasyfikacja części zawartych

w systemie /.

•          Kalkulacja i ustalenie przewidywanych kosztów naprawy.

•          technologia przywrócenia stanu pierwotnego możliwego do przeprowadzenia, restytucja pojazdu.

•          Koszt    naprawy          powypadkowej           –           /kosztorys    

– potrącenia, pomniejszenia, utrudnienia, koszty dodatkowe/.

PROWADZĄCY SZKOLENIE: Tomasz Szydlak – Ekspert, który zajmuje się nie tylko zagadnieniami teoretycznymi, ale także zna branżę od strony warsztatu, pojedynczego poszkodowanego, czy też sali sądowej. Były współpracownik Towarzystw Ubezpieczeniowych, zajmujący się dla TU przeciwdziałaniem wyłudzeń odszkodowań. Po zakończeniu współpracy z TU, założył własna firmę zajmująca się pomocą w likwidacji szkód komunikacyjnych zarówno dla osób indywidualnych jak i serwisów samochodowych oraz warsztatów naprawczych. Wiedza teoretyczna poparta wielokrotnie działaniami w terenie, częsty gość warsztatów naprawczych z którymi współpracuje, jak i czynny uczestnik postępowań sądowych.

PROWADZĄCY SZKOLENIE: Mariusz Szymański – Magister inżynier Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Absolwent Podyplomowych studiów prawniczych. Z zawodu inżynier mechanik. W dorobku, Główny Mechanik Zakładu ProdukcyjnegoPracownik kilku TU, w tym stanowisko Kierownika Likwidacji Szkód. Zawodowo rzeczoznawca – własna działalność gospodarcza od 1999 roku pod firmą TechMAR. Najstarsze prywatne biuro rzeczoznawcze na Lubelszczyźnie. Wieloletni współpracownik i konsultant Audatex Polska. Partner Audatex Polska z Certyfikatem uprawniającym do prowadzenia szkoleń oraz wykonywania usług w zakresie produktów AUDATEX. Biegły sądowy. Praktyk, technik lakiernictwa. Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych “POLEKSMOT”. Członek Stowarzyszenia Inicjatyw Motoryzacyjno – Technicznych SIM-TECH.

DATA SZKOLENIA: 9-10.07.2020

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa

GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 17.00

LICZBA OSÓB NA SZKOLENIU: 10

CENA:

I OSOBA 1550 PLN (członek PIM); II OSOBA 1500,00 PLN (członek PIM)

I OSOBA 1750,00 PLN (rynek serwisowy, pozostałe firmy); II OSOBA 1700,00 PLN (rynek serwisowy, pozostałe firmy)

*podane ceny są cenami netto w PLN, do których należy doliczyć 23% VAT

Cena zawiera: prelekcje, certyfikat, lunch, przerwy kawowe

Cena nie zawiera: noclegu, opłaty parkingowej, dojazdu.