SZKOLENIE: 23.11.2022 LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH – OD A DO Z

Szkolenie jest adresowane do właścicieli, kadry zarządzającej oraz doradców serwisowych warsztatów samochodowych w tym ASO, którzy zdecydowali się oprzeć swoją działalność na bezgotówkowym rozliczaniu szkód z Towarzystwami Ubezpieczeń odpowiedzialnymi za szkody.

CEL SZKOLENIA:

Przedmiotem szkolenia jest przede wszystkim zdiagnozowanie praktycznych problemów jego Uczestników i zaproponowanie rozwiązań adekwatnych do potrzeb. Stąd część przeznaczona na aspekty praktyczne jest częścią najdłuższą.

W toku szkolenia zostaną omówione niezbędne dokumenty wymagane dla skutecznej windykacji roszczeń. Przedstawione zostaną najczęstsze stanowiska prezentowane w decyzjach wydawanych przez T.U. w toku postępowań likwidacyjnych. Częściowo zostaną omówione zasady i warunki sądowego dochodzenia roszczeń wobec braku pełnych płatności za naprawę.

Szkolenie ma na celu poprawę jakości funkcjonowania warsztatu i skuteczności windykacji zasadnych odszkodowań.

PROGRAM SZKOLENIA:

Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione podstawowe zasady likwidacji szkód, w tym w szczególności:

  • Rodzaje szkód na uszkodzonych pojazdach i maszynach – różnice i jak postępować;
  • szkody z oc sprawcy, czyli zasada pełnego odszkodowania – co to oznacza i jak wpływa na proces likwidacji szkody oraz naprawę pojazdu;

– oc sprawcy – najczęstsze źródło szkody;

– definicja i rodzaje poszkodowanych;

* osoba fizyczna, małżeństwo, jednoosobowe działalności gospodarcze, spółka cywilna;

* osobowe spółki prawa handlowego, osoby prawne, jednostki organizacyjne i inne podmioty

– kto powinien podpisywać się na dokumentach naprawy i innych dokumentach szkody aby skutecznie egzekwować pełny wymiar odszkodowania.     

  • szkody z autocasco i innych ubezpieczeń dobrowolnych – jak postępować i na co zwracać uwagę;

– polisa i Ogólne Warunki Ubezpieczenia – jak je czytać i interpretować w kontekście wysokości odszkodowania;

– ,,warsztaty o porównywalnej jakości” i inne popularne określenia – częsty zapis OWU, jak go czytać i rozumieć;

  • szkody z innych tytułów;

– zwierzyna dzika w granicach miasta i poza nimi – czy warto i na co zwrócić największą uwagę;

– dziura w drodze – przesłanki odpowiedzialności i najczęstsze pułapki;

– roboty drogowe, roboty i maszyny budowlane jako częste źródło szkód komunikacyjnych;

– nieruchomość jako źródło szkód komunikacyjnych: śnieg, wiatr i inne;

– ogień – podstawy odpowiedzialności.

  • dokumenty szkodowe jako podstawa skutecznej windykacji roszczeń;

– cesja wierzytelności a upoważnienie do odbioru odszkodowania przez warsztat;

– zlecenie i faktura za naprawę;

– inne wymagane przez T.U. oświadczenia warsztatu i poszkodowanego;

– netto czy brutto – obecnie obowiązujące zasady;

  • postępowanie likwidacyjne:

– zasady w tym ustawowy czas trwania;

– obowiązki stron, czyli granice pomiędzy tym co muszę, a co mogę;

– główne argumenty T.U. przedstawiane w decyzjach w tym: sieć naprawcza, warsztaty współpracujące, zwrot zużytych części, amortyzacja na części zamienne, współczynnik odchylenia od materiałów lakierniczych, korekty kosztorysów z tzw. ,,ręki”;

  • sąd – opcja czy ostateczność;

– zasady dobrej współpracy z Kancelariami;

– Bezpośrednia Likwidacja Szkód – na co zwrócić uwagę;

– szkody z elementem zagranicznym – kto odpowiada i jakie dokumenty należy przygotować;

– szkody nieubezpieczonych sprawców;

– Towarzystwa Ubezpieczeń bez Oddziałów w Polsce (casus Gefion Insurance AS i innych).

  • wolne wnioski i zapytania oraz dyskusja.

Każdy uczestnik, który weźmie udział w szkoleniu otrzyma certyfikat.

DATA SZKOLENIA: 23.11.2022 r. (środa)

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa

GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 17.00

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Marek Czarnigowski – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie od 2014 r. Specjalizujący się w prawie rynku motoryzacyjnego z uwzględnieniem dochodzenia odszkodowań z zakresu kosztów naprawy oraz kosztów najmu pojazdu zastępczego. Przede wszystkim praktyk. Opiekuje się kilkunastoma wypożyczalniami aut zastępczych oraz serwisami ASO na terenie całego kraju. Dzięki bogatemu doświadczeniu procesowemu potrafi trafnie określić potrzeby Klienta i skutecznie wdrożyć w życie odpowiednie rozwiązania. Wielki fan piłki nożnej.     

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY LIKWIDACJA OD A DO Z

 


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997