SZKOLENIE 24.11.2022: Pojazd zastępczy z OC sprawcy – vademecum

Szkolenie jest skierowane do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników dealerstw, wypożyczalni aut, które całość, bądź fragment działalności zdecydowały się oprzeć na najmie pojazdów zastępczych z oc sprawców szkód. 

CEL SZKOLENIA:

Przedmiotem szkolenia jest wyjaśnienie i omówienie podstawowych zagadnień procesu najmu auta zastępczego z oc sprawcy od wystąpienia szkody aż po ostateczną decyzję T.U., ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku współdziałania w minimalizacji szkody i oceny działań poszkodowanych oraz wypożyczalni w relacji do tego obowiązku. Przedstawione zostaną wszystkie za i przeciw decyzji o windykacji pełnych odszkodowań na drodze postępowania sądowego.

Niniejsze szkolenie ma na celu zgłębienie praktycznej strony pracy wypożyczalni w tym zasad jakimi należy się kierować krok po kroku w trakcie realizowania najmu z oc sprawcy, od podziału obowiązków poszczególnych pracowników wypożyczalni, aż po instrukcje w wypełnianiu dokumentów najmu. W końcowej części zostaną także omówione najważniejsze aspekty dochodzenia roszczeń na drodze postępowań sądowych.

PROGRAM

1.Geneza najmu pojazdu zastępczego z oc sprawcy.

a. Przepisy prawne oraz najistotniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego;

b. Ewolucja procesu najmu z oc sprawcy i windykacji pełnej refundacji kosztu najmu;

  • konstrukcja i definicja roszczenia;
  • postępowanie likwidacyjne dawniej i dziś;
  • sądowa windykacja roszczenia dawniej i dziś;

c. wypożyczalnia aut z oc sprawcy – argumenty za i przeciw. Ryzyka i korzyści.

2. Proces najmu pojazdu od A do Z.

a. Powstanie szkody:

  • kiedy przysługuje auto z oc sprawcy;
  • podmioty uprawnione do najmu;
  • strony umowy najmu;
  • czas najmu;
  • stawka najmu;
  • dokumenty najmu jako podstawa skutecznej windykacji.

3. Postępowanie likwidacyjne wobec T.U. w zakresie roszczenia o zwrot czynszu najmu z oc sprawcy.

a. Obowiązki stron;

b. Wymagane dokumenty

c. Korespondencja z T.U.

d. Decyzja T.U. i dalsze kroki.

4. Obowiązek minimalizacji szkody w zakresie odszkodowania za koszt najmu pojazdu zastępczego z oc sprawcy.

a. Uchwała SN z dnia 24 sierpnia 2017 r. III CZP 20/17 i jej konsekwencje;

b. ,,Propozycja” jako element procesu najmu;

c. Konsekwencje braku współdziałania z T.U.;

d. Obowiązki Wynajmującego i Najemcy w kontekście minimalizacji szkody.

5. Podsumowanie.

a. Windykacja sądowa roszczeń – opcja czy ostateczność;

b. Konsekwencje podjęcia decyzji o sądowym dochodzeniu roszczeń.

c. Wolne wnioski i pytania.

Każdy uczestnik, który weźmie udział w szkoleniu otrzyma certyfikat.

DATA SZKOLENIA: 24.11.2022 r. (czwartek)
MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa
GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 16.00
PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Marek Czarnigowski – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie od 2014 r. Specjalizujący się w prawie rynku motoryzacyjnego z uwzględnieniem dochodzenia odszkodowań z zakresu kosztów naprawy oraz kosztów najmu pojazdu zastępczego. Przede wszystkim praktyk. Opiekuje się kilkunastoma wypożyczalniami aut zastępczych oraz serwisami ASO na terenie całego kraju. Dzięki bogatemu doświadczeniu procesowemu potrafi trafnie określić potrzeby Klienta i skutecznie wdrożyć w życie odpowiednie rozwiązania. Wielki fan piłki nożnej. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POJAZD ZASTĘPCZY