Szef PSA zdradza plan poprawy kondycji Grupy

Carlos Tavares, prezes PSA Peugeot Citroen, przedstawił plan „Back in the Race”, stanowiący swoistą „mapę drogową” działań na lata 2014-2018 w celu zapewnienia szybszej poprawy kondycji Grupy.

Plan obejmuje trzy kryteria:

– trwałe uzyskanie dodatniego free cash-flow operacyjnego do 2016 roku,
– uzyskanie przez Grupę free cash-flow operacyjnego łącznej wartości 2 mld euro w okresie 2016-2018,
– osiągnięcie przez pion produkcji samochodów Grupy marży operacyjnej w wysokości 2% w roku 2018, przy czym jej docelowa wartość w okresie średnioterminowym (2019-2023) ma wynieść 5%.

Plan „Back in the Race” wyznacza cztery cele operacyjne:
1. DS, Peugeot i Citroen – 3 marki rozpoznawalne na całym świecie:
– Rozwój DS jako pełnoprawnej marki Premium ma ulec przyspieszeniu.
– Grupa będzie kontynuowała zmianę pozycjonowania trzech marek, tworząc bardziej czytelne i wzajemnie uzupełniające się gamy i poprawiając ich pozycjonowanie cenowe.
2. Plan nowych modeli Grupy – bardziej precyzyjny i lepiej dopasowany do potrzeb klientów:
– Gamy modeli Grupy zostaną stopniowo zracjonalizowane i sprowadzone do 26 modeli w 2020 r. Dzięki skoncentrowaniu się na mniej licznej gamie Grupa PSA Peugeot Citroen będzie mogła lepiej odpowiedzieć na potrzeby rynku, zwiększając swoją rentowność poprzez ukierunkowanie się na najbardziej rentowne segmenty. Ponadto ma to pozwolić na lepsze wykorzystanie platform i podzespołów na całym świecie oraz bardziej precyzyjne ukierunkowanie nakładów na prace badawczo-rozwojowe i inwestycje Grupy.
3. Rentowny wzrost na rynkach pozaeuropejskich zgodnie z podstawowymi zasadami prowadzenia działalności w branży samochodowej.
Grupa ma w dalszym ciągu przyspieszać swój rozwój w Chinach, gdzie we współpracy z koncernem Dongfeng trzykrotnie zwiększy swoją sprzedaż do roku 2020, rozwijając jednocześnie markę DS. Umowa o współpracy z Dongfeng pozwoli również na szybszy rozwój Grupy w krajach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Równolegle Grupa będzie musiała poprawić swoją pozycję w Rosji i zmienić business model stosowany w Ameryce Łacińskiej w celu zapewnienia rentowności działalności prowadzonej w tych dwóch strefach w ciągu najbliższych 3 lat. PSA Peugeot Citroen będzie również poszukiwał szans rozwoju w nowych, silnie rozwijających się krajach w Afryce czy w basenie Morza Śródziemnego. W tym celu zostanie wprowadzona nowa organizacja Grupy opierająca się na podziale na sześć regionów: Eurazja, Europa, Środkowy Wschód-Afryka, Ameryka Łacińska, Chiny i ASEAN, Azja i Pacyfik.
4. Modernizacja w celu zwiększenia konkurencyjności, zwłaszcza na rynku europejskim:
– W celu zwiększenia swojej konkurencyjności Grupa PSA Peugeot Citroen przyspieszy modernizację swoich zakładów, aby były zgodne z najlepszymi światowymi standardami, kontynuując jednocześnie proces redukcji kosztów i zapasów.

Grupa musi wprowadzać kulturę przedsiębiorstwa ukierunkowaną na osiąganie zysku oraz kompleksowe podejście, aby zapewnić sobie szybsze osiągnięcie rentowności. Kontynuacja rozpoczętego procesu zmian kultury jest ważnym warunkiem realizacji wymienionych powyżej celów.

Z okazji prezentacji planu „Back in the Race” Carlos Tavares oświadczył: – Poprzez realizację planu chcę zapewnić szybszą poprawę kondycji Grupy, wykorzystując cały potencjał i inwencję jej pracowników, abyśmy ponownie szybko weszli na drogę do rentowności.

źródło: PSA

AUTOR:  WNP.PL (AG)