Szacowanie wartości zamówienia 2/2021 – autor raportu z pilotażu zasad zapewnienia jakości

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu 1 godziny pracy dla 6 autorów zadania, polegającego na opracowaniu Raportu z monitorowania przebiegu pilotażu zasad zapewnienia jakości w zakresie staży uczniowskich w branży motoryzacyjnej dla 3 zawodów, tj. elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych obejmującego nie mniej niż 25 stron.

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Staże uczniowskie w branży motoryzacyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Szacownie _opracowanie raportów z pilotażu zasad zapewnienia jakości

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: sekretariat@pim.org.pl lub adres biura Polskiej Izby Motoryzacji, 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 13 w terminie do 20 września 2021 r. do godz. 19.00, wpisując w temacie wiadomości lub na kopercie: „Autor raportu z pilotażu _zzj”.