Zapytanie ofertowe 02/2021 opracowania przez zespół autorów zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego i...

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania przez zespół autorów zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego i narzędzi ich weryfikacji w zakresie staży uczniowskich dla 3...

Zapytanie ofertowe 01/2021 opracowania przez zespół autorów modelowego programu realizacji pnz w zakresie...

Zapytanie dotyczy opracowania przez zespół autorów modelowego programu praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich dla 3 zawodów: elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych technik...