Szacowanie wartości zamówienia 1/2022 – Korekta i redakcja językowa wypracowanych w projekcie dzieł

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu korekty i redakcji językowej 1 strony wypracowanych w projekcie dzieł .

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Staże uczniowskie w branży motoryzacyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Rozeznanie rynku – korekta i redakcja językowa opracowanych w projekcie dzieł

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: sekretariat@pim.org.pl w terminie do 12 kwietnia 2022 r. do godziny 12.00 r., wpisując w temacie wiadomości: „Wycena redakcji językowej i korekty”.