Stal niskoemisyjna: współpraca Grupy Volkswagen i Vulcan Green Steel

„Dekarbonizacja łańcuchów dostaw jest dla Grupy Volkswagen istotnym czynnikiem na drodze do neutralności pod względem emisji CO2. Chcemy osiągnąć ten cel najpóźniej do 2050 roku, a stosowanie stali niskoemisyjnej jest ważnym krokiem w tym kierunku. Zielona stal pomoże nam uczynić łańcuchy dostaw Volkswagena jeszcze bardziej przyjaznymi dla środowiska” – powiedział Dirk Grosse-Loheide, członek zarządu marki Volkswagen, odpowiedzialny za zamówienia i członek rozszerzonego komitetu wykonawczego.

Dostawy pokryją do 300 000 ton rocznego zapotrzebowania na stal w Europie – Ilość stali niskoemisyjnej, którą Grupa Volkswagen chce zamówić, pokryją znaczną część całkowitego zapotrzebowania na stal i będą wykorzystywane przez zakłady produkcyjne Grupy od 2027 roku.

Strategia od kopalni do metalu: od wydobytej rudy żelaza, przez zieloną energię i wodór, aż po gotową stal – Zintegrowana pionowo produkcja stali w Omanie będzie obejmować wydobycie rudy żelaza, wytwarzanie zielonej energii i produkcję zielonego wodoru, aż po obróbkę gotowej stali.

Oman: doskonałe warunki dla odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza energii wiatrowej i słonecznej – Silne wiatry i duże nasłonecznienie w Omanie stwarzają idealne warunki do generowania zielonej energii z wiatru i energii słonecznej – a to podstawa do produkcji stali niskoemisyjnej przy użyciu zielonego wodoru.

Emisja dwutlenku węgla przy produkcji stali ma zostać ograniczona o 70 procent – Oczekuje się, że niskoemisyjna stal Vulcan Green Steel obniży w przyszłości emisję dwutlenku węgla w produkcji stali o 70%.

Partnerstwo z Vulcan Green Steel

Grupa Volkswagen i Vulcan Green Steel podpisały porozumienie w sprawie partnerstwa na rzecz stali niskoemisyjnej – kluczowego elementu strategii Grupy Volkswagen w zakresie zielonej stali. Partnerstwo jest jedną z szeregu inicjatyw Grupy mających na celu zwiększenie wykorzystania zielonej stali w produkcji. Oprócz współpracy z Vulcan Green Steel, Volkswagen od 2022 roku współpracuje z Salzgitter AG. Grupa posiada również udziały w szwedzkim producencie zielonej stali H2 Green Steel za pośrednictwem swojej spółki zależnej Scania.

Jindal Steel Group, do której należy Vulcan Green Steel, zajmuje się wydobyciem rudy żelaza, produkcją stali i energii. Firma działa w Indiach, Omanie, Afryce i Australii.

Począwszy od 2027 r., Vulcan Green Steel będzie produkować w Omanie stal dla przemysłu motoryzacyjnego, w tym gatunki o wysokiej wytrzymałości. W początkowych latach działalności w Duqm wykorzystywany będzie gaz ziemny, a później działalność zostanie przestawiona na zieloną energię, co zmniejszy emisję dwutlenku węgla o 70% po zakończeniu transformacji. Obecnie trwa budowa zakładu, ma być on uruchomiony w 2026 roku.

Źródło: Volkswagen Group Polska