Specjalne strefy ekonomiczne przedłużone do 2026 roku

Jak informuje, w specjalnym piśmie przesłanym do Polskiej Izby Motoryzacji Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów i jednocześnie Minister Gospodarki, 23 lipca br. Rada Ministrów podjęła decyzję o przedłużeniu działalności specjalnych stref ekonomicznych do 2026 roku.

W piśmie skierowanym do Polskiej Izby Motoryzacji, Wicepremier  Piechociński informuje, że Ministerstwo Gospodarki nadal prowadzi szereg działań koncentrujących się m.in. na rozwoju aktualnej bazy produkcyjnej oraz dążeniu do odmłodzenia parku samochodowego w Polsce. Realizowane są również działania zmierzające do uelastycznienia czasu pracy i łagodzenia skutków kryzysu ekonomicznego. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, wprowadzający ruchomy czas pracy oraz wydłużający okres rozliczeniowy czasu pracy do 12 miesięcy, po uchwaleniu w dniu 13 czerwca 2013 r. przez Sejm, został skierowany do Senatu RP. Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego został przesłany do Sejmu, gdzie w dniu 11 czerwca 2013 został skierowany do pierwszego czytania w komisjach. Projekt ten dotyczy bezpośredniej pomocy finansowej na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami przez przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz określenia zasad dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

W najbliższym czasie planowane jest przedłożenie na Radę Ministrów projektu zmian do Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020. Wicepremier Piechociński zwraca uwagę na inicjatywę Rządu RP, której celem będzie wspieranie budowy w Polsce centrów technicznych rozwijających działalność badawczo-rozwojową także dla sektora motoryzacyjnego. Kontynuowane będą inwestycje w kapitał ludzi, umożliwiające kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr m.in. dla przemysłu motoryzacyjnego.

W zakresie dążenia do odmłodzenia parku samochodowego prowadzone są konsultacje dot. m.in. zmian w systemie podatkowym oraz procedurach badań technicznych pojazdów i dopuszczania ich do ruchu drogowego. Podjęto prace ukierunkowane na upowszechnienie i promowanie alternatywnych napędów i paliw. Spodziewana wymiana parku samochodowego służb publicznych z pewnością przyczyni się do zwiększenia zapotrzebowania na samochody produkowane także w Polsce.


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997