SGH i PIM zapraszają na PODYPLOMOWE STUDIA dla MENEDŻERÓW MOTORYZACJI

Podyplomowe Studia dla Menadżerów Motoryzacji

 

NABÓR NA XIII EDYCJĘ 2016/2017
Projekt jest realizowany nieprzerwanie od 2003 r. wspólnie z Polską Izbą Motoryzacji. Przez ostatnich 11 lat Podyplomowe Studia dla Menedżerów Motoryzacji ukończyło ponad 420 osób, które na co dzień piastują najwyższe stanowiska w branży. Wśród naszych absolwentów znajdują się takie osoby jak:

– Dyrektorzy Sieci Sprzedaży czołowych importerów samochodów w Polsce,

– Właściciele, osoby zarządzające dealerstwami/warsztatami jedno i multibrandowymi a także,

– Dyrektorzy fabryk, szefowie działów firm produkujących części i komponenty dla przemysłu motoryzacyjnego.

Udział w studiach to nie tylko duża dawka wiedzy od najlepszych profesorów uczelni SGH oraz Expertów z branży ale przede wszystkim możliwość nawiązania ciekawych kontaktów biznesowych i szansa na wymianę cennych doświadczeń. Stale utrzymujące się wysokie zainteresowanie studiami to dowód, że osoby z branży chcą podnosić swoje kwalifikacje i poszerzać wiedzę.

Gorąco zapraszamy na jedyne takie studia w Polsce!

UWAGA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

CEL

Celem studiów jest przygotowanie do profesjonalnego i aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji globalnej. Poza wiedzą o polskim prawie, instytucjach, otoczeniu branżowym i makroekonomicznym polskim działaczom gospodarczym potrzebna jest umiejętność analizy rynku w wymiarze globalnym i europejskim, umiejętność nawiązywania kontaktów i negocjowania umów z partnerami zagranicznymi, opracowywania strategii konkurencji i strategii marketingowej w wymiarze europejskim.

KORZYŚCI

Ukończenie Studiów zapewnia:

 • Zdobycie i udoskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie m.in. zarządzania strategicznego, konstruowania biznesplanu, tworzenia planów marketingowych, zarządzania projektami, planowania własnego
 • czasu i profesjonalnego prowadzenia negocjacji handlowych,
 • Zdobycie prestiżowego dyplomu ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej,
  Wejście do elity menedżerów motoryzacji w Polsce.

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem lub przygotowujących się do zarządzania firmą motoryzacyjną (stacją dealerską, stacją serwisową, firmami produkcyjnymi i dystrybucyjnymi), a więc prezesów firm, właścicieli i dyrektorów, głównych księgowych, a także kierowników funkcjonalnych i specjalistów. Program został przygotowany w taki sposób, aby wyjść naprzeciw potrzebom osób na stanowiskach kierowniczych, zarówno w małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstwach.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Studia będą trwały dwa semestry i zakończą się obroną pracy dyplomowej. Zajęcia będą odbywały się w formie dwudniowych sesji (sobota, niedziela), oraz jednej sesji poświęconej obronom prac dyplomowych. Uczestnicy w ramach czesnego otrzymują komplet materiałów i literatury specjalistycznej. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2016 roku. Większość zajęć na Studiach prowadzona jest metodą warsztatową. Słuchacze w małych grupach prowadzą prace analityczne i projektowe w oparciu o materiały dotyczącego światowego, europejskiego i polskiego rynku motoryzacyjnego.

ODPŁATNOŚCI

Opłata za całość studiów: 7200,00 zł
(Możliwość wpłaty w dwóch ratach po podpisaniu umowy o odpłatności, w których jest zobowiązanie do zapłaty II raty) Pierwsza rata płatna do 31 października 2016 roku – 4700, druga rata płatna do 15 lutego 2017 r. – 2500). Numer konta i dane do przelewów zostaną wygenerowane gdy słuchacz zapisze się w systemie elektronicznym:

https://podyplomowe-rejestracja.sgh.waw.pl/Studia-PSDMM

WARUNKI PRZYJĘCIA

Zasady rekrutacji

 • O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równorzędnych.
 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest przekazanie osobiście lub pocztą kompletu dokumentów do Polskiej Izby Motoryzacji.

WYMAGANE DOKUMENTY: dokumenty do pobrania na stronie www.pim.pl w zakładce studia

 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • życiorys lub CV,
 • odpis dyplomu ukończenia wyższej szkoły (dyplom licencjata, inżyniera, magistra),
 • 1 fotografia,

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do biura PIM osobiście bądź za pośrednictwem kuriera na adres:

Polska Izba Motoryzacji Consulting Sp. z o.o.

ul. Grażyny 15

02-548 Warszawa

Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00-16:00 w budynku SGH Budynek „C” – al. Niepodległości 128 (róg ul. Madalińskiego). Mapka Kampusu dostępna jest w plikach do pobrania na górze strony.

 

Hotele, pokoje w pobliżu SGH:

Pokoje gościnne – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRSS „Społem” ul. Grażyny 13/15

Hotel Reytan – ul. Tadeusza Rejtana 6

Hotel Karat – ul. Słoneczna 37

 

Polska Izba Motoryzacji Consulting Sp. z o.o.

ul. Grażyny 15

02-548 Warszawa
Tel. (22) 845 01 40, 646 08 18
Fax (22) 845 27 17
e-mail: studia@pim.org.pl, rosik@pim.org.pl

Osoba odpowiedzialna za projekt: Ewa Rosik