Sejm poparł ryczałt za prywatny użytek

Posłowie przyjęli projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Nowe przepisy zakładają m.in. zastąpienie od 1 stycznia 2015 r. systemem ryczałtowym obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych.

Ustawa przewiduje wprowadzenie rozwiązania polegającego na określeniu wartości tego świadczenia. Zdaniem legislatorów, pozwoli to uniknąć wątpliwości, co do sposobu ustalenia przychodu z tego tytułu. Tzw. wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustalono w następującej wysokości:

a). 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3, co przy stawce podatkowej 18 proc. oznacza 45 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku;

b). 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm 3 – czyli 72 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustalana ma być za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 ww. kwot.

Dlaczego ustawodawca wziął pod uwagę konkretne kwoty? – Nie będzie żadnej dowolności służb skarbowych. W tym zakresie, – co się niestety zdarzało – bo do tej pory mogły być stosowane różne metody – mówiła enigmatycznie w ubiegłym tygodniu w Sejmie Maria Janyska, poseł sprawozdawca.

Wcześniej autorzy ustawy zwracali uwagę, że obecny system rozliczania podatku dochodowego z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych jest niejasny i nieprecyzyjny. Dlatego zaproponowano ryczałt, który – zdaniem rządu – jest rozwiązaniem prostszym, które ma „ułatwić podatnikowi rozliczenie wykorzystania auta do celów prywatnych i będzie sprzyjał ujawnieniu tego do celów podatkowych”.

Teraz projektem zajmie się Senat.

Paweł Janas

Źródła
  • IBRM Samar