Samochody KIA STINGER

Przedsiębiorca KIA Motors Poland, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA STINGER, modele roku 2018 i 2019 (kod modelowy CK), wyprodukowanych w Korei Południowej od 25.01.2018 r. a 28.06.2019 r., możliwe jest wystąpienie zwarcia w wiązce elektrycznej jednostki sterująco-wykonawczej układu ABS/ESP, co może skutkować pożarem.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 387 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO KIA w celu modyfikacji pozycji terminali przewodów elektrycznych w skrzynce bezpieczników.

Informacji związanych z kampanią udziela KIA Motors Poland (adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa; tel.: 605 542 542, 801 542 542).    

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie do akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2047).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku – zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów – zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

Źródło: www.uokik.gov.pl