Rząd zajmie się ustawą o recyklingu

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Środowiska, we wtorek 28 października, Rada Ministrów rozpatrzy projekt ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Rząd bardzo spieszy się obecnie z przyjęciem ustawy, mimo iż prace nad kolejnymi wersjami dokumentu trwają już od kilku lat. Taki nagły pośpiech nie dziwi. Komisja Europejska skierowała niedawno do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z niewłaściwym wdrażaniem unijnych przepisów dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Komisja zarzuca Polsce, że krajowe przepisy nie zawierają żadnego zobowiązania do zbiórki zużytych części zamiennych (tj. części, które nie mogą być ponownie wykorzystane, a więc muszą zostać poddane recyklingowi). Zdaniem komisji obowiązujące w naszym kraju prawo dyskryminuje pojazdy, które nie zostały zarejestrowane w Polsce. – Z uwagi na występujące nadal problemy w polskich przepisach wystosowano pozew do Trybunału.– informowała Komisja Europejska na swoich stronach. Eksperci przypominali także, że w sprzeczności z unijnym prawodawstwem stoi obowiązek uiszczenia tzw. opłaty recyklingowej.

Ostatni raz Rada Ministrów rozpatrywała kolejną już wersję projektu 12 sierpnia. Dokument nie został przez rząd przyjęty. Dlaczego? W oficjalnym komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu nie było na ten temat ani słowa. Z informacji uzyskanych przez IBRM Samar w CIR wynikało jednak, że na wniosek premiera niektóre zapisy miały jeszcze zostać poprawione przez wnioskodawcę projektu, czyli właśnie Ministerstwo Środowiska.

PJ

Źródła
  • IBRM Samar
IBRM Samar