Rząd ograniczy szarą strefę na rynku paliw?

Ograniczenie szarej strefy na rynku paliw ciekłych mogłoby zapewnić od kilkuset milionów do kilku miliardów złotych wpływów do budżetu. Jakie przepisy są planowane?

Nowe przepisy mają za zadanie uporządkować sytuację na rynku paliw. W latach 2012 – 2013 szara strefa wynosiła między 13 a 15% całkowitego zużycia na rynku oleju napędowego, a z tego tytułu państwo straciło ok. 3 – 4 mld zł.

Rządowy projekt ma zapewnić większą przejrzystość na rynkach paliw i przyczynić się do uszczelnienia systemu koncesyjnego. Nowelizacja doprecyzowuje i uzupełnia rodzaje działalności w sektorze paliw płynnych. Warto dodać, że przepisy otwierają drogę do wydania rozporządzenia w sprawie wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót – wymaga koncesji. Posłowie przekonują, że dzięki temu możliwa będzie identyfikacja i ustalenie liczby podmiotów działających na rynku paliw ciekłych.

Obecnie projekt trafił do prac w sejmowej komisji energii i skarbu państwa.

Źródło: www.motofakty.pl