Rynek nowych autobusów wraca do kulawej normy

W 2012 roku odnotowano znaczący spadek (-18%) liczby rejestracji nowych autobusów w Polsce. Krajowi przewoźnicy kupili łącznie 1 279 autobusów, licząc razem segmenty do 3,5t i powyżej, czyli aż o 282 szt. mniej niż rok wcześniej.
Zestawienie poszczególnych miesięcy wyraźnie pokazuje, że do maja br. na polskim rynku autobusowym – szczególnie w kategorii autokarów – panowała dobra koniunktura, która zakończyła się w sierpniu, kiedy rynek zaczął notować ujemny bilans w porównaniu do 2011 r. podają eksperci Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM)i JMK analizy rynku transportowego bazując na danych Centralnej Ewidencji Pojazdów. Sierpniowe odwrócenie trendu można tłumaczyć negatywnym oddziaływaniem załamaniem w segmencie autobusów miejskich, który w ub. roku odczuwał brak dużych kontraktów z unijnym wsparciem. Spadek w tej grupie w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r, osiągnął poziom 40,4%.
Strategiczny segment autobusów miejskich skurczył się z 938 szt. w 2011 r. do 559 szt. w 2012 r. Spadek został wywołany brakiem większych unijnych kontraktów, które rok wcześniej znacząco wpłynęły na koniunkturę w sprzedaży autobusów. PZPM wskazuje, że wracamy do normalnego poziomu odnowy floty dla tego segmentu, czyli ok. 500-600 szt. rocznie. Potrwa to przynajmniej do 2016 r., kiedy spodziewać się można kolejnej fali unijnych inwestycji w transporcie publicznym. Największe miejskie kontrakty ub.r. to dostawa 114 autobusów dla Warszawy czy 45 dla Lublina. Kolejne miejsca w rankingu zajęły: Białystok – 35 szt., Kraków – 30, Świerklaniec i Wałbrzych po 20, Kielce – 16, PKM Katowice, MPK Poznań, KM Płock i Szczecin po 15 szt. i PKM Gliwice – 12.
W grupie minibusów (dmc poniżej 8 ton) zarejestrowano w okresie I-XII 2012 – 387 pojazdów – identycznie jak przed rokiem. Dobra sytuacja panuje w segmencie autobusów turystycznych, gdzie w 2012 r. zarejestrowano łącznie 250 autokarów (+65,5%). Wpłynęły na to głównie zakupy nowych pojazdów pod kątem Euro 2012, jak i realizacja tegorocznej części kontraktu na 38 nowych autokarów dla firmy PolskiBus. Do tego w grudniu rekordową dostawę 27 autobusów Mercedes-Benz Tourismo zrealizowano dla Wojska Polskiego.
W segmencie autobusów międzymiastowych zarejestrowano w ub.r. 81 pojazdów, czyli o 4,7% mniej niż rok wcześniej. W segmencie pojazdów szkolnych w 2012 r. CEP odnotowała rejestrację dwóch gimbusów (Autosan), a w zeszłym roku – żadnego.
PZPM podsumowuje: w ubiegłym roku polski rynek autobusów odczuł wyraźny spadek sprzedaży przede wszystkim w kluczowym segmencie autobusów miejskich. Nie można jednak mówić o kryzysie, a tylko o powrocie do standardowego poziomu odnowy taboru sprzed fali unijnych inwestycji. Dlatego również w 2013 r. trzeba spodziewać się podobnego wyniku. W atmosferze narastającej dekoniunktury w gospodarce i ogólnego „zaciskania pasa” powtórzenie zeszłorocznego rezultatu byłoby dużym sukcesem. Niewiadomą pozostaje segment autobusów turystycznych, który po rekordowym roku 2012, teraz prawdopodobnie mocno się skurczy i pociągnie w dół łączny wynik nowych rejestracji.

W 2012 r. liderem polskiego rynku nowych autobusów była marka Mercedes-Benz, która zarejestrowała 453 autobusy (+4,3%, udział 35%), wliczając zabudowy podwozi rejestrowane również pod innymi markami (gdy liczyć go samodzielnie jest drugi z ilością 249 szt. i udziałem ok. 19%). Drugie miejsce w generalnej klasyfikacji zajmuje Solaris Bus & Coach z wynikiem 257 szt. (-47%; udział 20%). Następny jest Autosan (83 szt. i 6,5% udział), MAN (70 szt. i 5,5% udział).

żródło: PZPM, JMK, CEP

AUTOR:  WNP.PL (AG)