Rynek coraz bliższy rzeczywistości

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu dealerów na precyzyjne dane dotyczące liczby pojazdów rejestrowanych w Polsce i pozostających na polskim rynku, IBRM SAMAR opracował bazę danych rejestracyjnych „wyczyszczoną” z reeksportu.
Dokładne dane dotyczące wielkości rynku lokalnego odgrywają żywotną rolę w codziennej pracy autoryzowanych punktów sprzedaży. Na ich bazie liczony jest bowiem potencjał rynku, który w połączeniu z polityką marketingową, cenową oraz promocyjną producenta służy do ustalenia tzw. celów sprzedaży. Źle ustawiony cel, często nieosiągalny dla dealera, oznacza kłopoty, gdyż niezrealizowanie go ogranicza możliwość uzyskania bonusu sprzedażowego, który w większości przypadków stanowi dziś istotne źródło dochodu działu sprzedaży.

Dostępne dotychczas bazy opracowywane na podstawie informacji pochodzących bezpośrednio ze zbiorów Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, choć jakościowo coraz lepsze, mają jeden feler. Zawierają także informacje o samochodach zarejestrowanych w Polsce, które następnie dostarczone zostały odbiorcom zza granicy.

Aktualnie obowiązujące ułomne procedury opracowane przez Ministerstwo Transportu, chociaż nakazują wyrejestrowanie pojazdu lub zgłoszenie jego sprzedaży w ciągu 30 dni, nie wprowadzają jednak żadnych sankcji za niedotrzymanie terminów, lub wręcz za nie zgłoszenie faktu zbycia/wyrejestrowania. To powoduje, że wiele firm lub osób sprzedających nabyte wcześniej auta nie zgłasza sprzedaży i wywozu auta.

Statystycznie działanie tego rodzaju nie stanowiłoby problemu, gdyby dotyczyło niewielkiej liczby aut, sięgającej najwyżej kilku procent całego rynku sprzedaży nowych samochodów. Problem jednak pojawia się, gdy liczba aut sprzedawanych za granicę jest zdecydowanie większa, a z takim właśnie przypadkiem mamy obecnie do czynienia w Polsce. W ciągu dziesięciu miesięcy tego roku wywieziono z kraju niemal 32 tysiące samochodów. Liczba ta nie jest jeszcze prawdopodobnie ostateczna, gdyż wielu sygnałów dochodzących z rynku, mówiących o tzw. „reeksporcie” prowadzonym przez różne podmioty wciąż jeszcze nie można zweryfikować. Niemniej jednak, już ta skala robi wrażenie i ma negatywny wpływ na cele przygotowywane przez producentów i importerów. Wskazują na to sami dealerzy działający w regionach szczególnego natężenia tego zjawiska, a nie biorący w nim bezpośredniego udziału. Cele ustawiane dla nich są zbyt wysokie, uniemożliwiając tym samym spełnienie warunków niezbędnych do uzyskania bonusu sprzedażowego. Brak bonusu oznacza wymierne straty, które mogą prowadzić do sporych problemów.

Mając powyższe na względzie, IBRM SAMAR opracował nowy zbiór zawierający informacje na temat rejestracji samochodów w poszczególnych regionach kraju (do poziomu gminy, z uwzględnieniem również starego podziału administracyjnego – 49 województw) „wyczyszczony” z ujawnionego dotychczas reeksportu. Materiał ten choć nie odzwierciedla w 100% wielkości polskiego rynku, bardzo przybliża obraz tego rynku do rzeczywistości. Pozwala również na urealnienie celów, zwiększając szansę ich realizacji, co finalnie pomoże w uzyskaniu dochodu, tak istotnego z punktu widzenia dealerstwa.

Przydatność nowego zbioru doceniły już pierwsze firmy, uwzględniając jego zawartość w swoich kalkulacjach. Kolejne rozważają jego nabycie. Firmy zainteresowane pozyskaniem bazy prosimy o kontakt.
IBRM Samar


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997