Renault szykuje poważną restrukturyzację działalności we Francji

Renault i organizacje związkowe CFDT, CFE-CGC, CGT i FO odbyły we wtorek kolejne spotkanie negocjacyjne. Zarząd złożył kilka propozycji mających na celu obniżenie progu rentowności przedsiębiorstwa i zatrudnienie pracowników, których będzie ono potrzebować w przyszłości.
Poza planowymi odejściami z pracy osób, na miejsca których do roku 2016 nie będą przyjmowani nowi pracownicy, Renault przedłuży i rozszerzy działania Perspektywicznego zarządzania zasobami i kompetencjami (PZZK).

Na zakończenie spotkania Gerard Leclercq, dyrektor operacyjny Renault France, oświadczył: „Podczas ostatniej rundy negocjacji raz jeszcze potwierdziliśmy naszą wolę utrzymania we Francji działalności korporacyjnej oraz działalności podstawowej Renault, przy jednoczesnym wdrożeniu kroków koniecznych do obniżenia progu rentowności i zachowania zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstwa. Jeśli podpisalibyśmy porozumienie z organizacjami związkowymi, przeniesienie pracowników nie wymagałoby zamykania fabryk, planu ochrony zatrudnienia ani planu dobrowolnych zwolnień”.

W trakcie spotkania zarząd zaproponował zmianę zakresu działalności działów Renault we Francji, która to zmiana miałaby na celu stawienie czoła licznym wyzwaniom: utrzymaniu działalności korporacyjnej Renault we Francji, ponownemu zdefiniowaniu strategicznej działalności działu inżynierii i usług — działalności podstawowej dla Renault oraz zapewnieniu w ramach każdego działu równowagi zasobów pomiędzy różnymi obszarami rozwoju firmy.

Dla każdego z głównych działów Renault (inżynierii, zakupów, handlowego, wsparcia, produkcji) zaprezentowano wizję strategiczną określającą rolę działalności centralnej i regionalnej we Francji oraz działań zlokalizowanych w regionach.

Liczba planowych zwolnień oraz zwolnień związanych z programem PZZK w latach 2013-2016 szacowana jest na 5 700 osób. Aby obniżyć próg rentowności przedsiębiorstwa, poza odejściem tych osób, na miejsce których nie będą zatrudniani nowi pracownicy, konieczne będą dodatkowe działania w celu osiągnięcia całościowego zmniejszenia zatrudnienia o 7 500 osób do roku 2016.

Dla uzyskania owego dodatkowego zmniejszenia zatrudnienia zarząd zaproponował przedłużenie porozumienia PZZK do roku 2016 oraz rozszerzenie tego działania. W ten sposób system wcześniejszego przechodzenia na emeryturę objąłby wszystkich pracowników, bez względu na ich status i bez stosowania kryterium uciążliwości.

Jeśli porozumienie zostanie podpisane, wdrożenie tych działań pozwoli jednocześnie:
– zmniejszyć zatrudnienie bez zamykania fabryk oraz uciekania się do planu ochrony zatrudnienia ani planu zwolnień dobrowolnych,
– zrealizować plan zatrudnienia dla kompetencji o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo wdrożyłoby jednocześnie plan wsparcia dla pracowników wszystkich działów w celu zapewnienia im szkoleń lub możliwości przekwalifikowania zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorstwa na konkretne kompetencje.

Utworzenie solidnej i trwałej bazy we Francji
Próg rentowności przedsiębiorstwa w 2011 r. był bliski 2,72 mln sprzedanych samochodów, co było ryzykowne dla przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę widoczne w ostatnich latach zmiany na rynkach i utrzymującą się niepewność dotyczącą najbliższej przyszłości, Renault uznaje za konieczne obniżenie swojego progu rentowności do 12% poniżej poziomu sprzedaży z roku 2011.

Celem zmniejszenia zatrudnienia w latach 2013-2016 byłoby uzyskanie oszczędności rzędu 400 mln EUR w zakresie kosztów stałych. Zmiana w sposób decydujący przyczyniłaby się do obniżenia progu rentowności, co pozwoliłoby Renault na uzyskanie swobody działania w zakresie inwestycji i rozwoju działalności: rozwoju i odnowienia gamy samochodów, zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa we Francji oraz osiągnięcia takiego poziomu wydajności przemysłowej i ekonomicznej, który stworzyłby warunki do prowadzenia dodatkowej działalności w fabrykach.

Do roku 2016 w perspektywie stopniowego stabilizowania się rynku europejskiego wdrożenie takiego porozumienia pozwoliłoby na uzyskanie wzrostu produkcji we Francji przekraczającego wzrost na rynkach europejskich.

Kolejne spotkanie będzie miało miejsce 22 stycznia.

Źródła Renault
IBRM Samar