Punkt dealerski na plusie. W jaki sposób poprawić rentowność punktów sprzedaży samochodów i serwisu?

Zmienne warunki rynkowe w szczególnym stopniu doświadczają firmy dealerskie i serwisowe, które działają na pierwszej linii kontaktu z klientem. Fluktuacja popytu ze strony finalnych nabywców aut sprawia, że właściciele punktów dealerskich i serwisowych są zmuszeni do ciągłego poszukiwania źródeł optymalizacji kosztów przy jednoczesnej poprawie procesów sprzedaży pojazdów. Jak sprostać wyzwaniom, które pozornie się wykluczają? Przecież trudno jednocześnie walczyć o klienta przy ograniczonych możliwościach inwestycyjnych. Przykłady międzynarodowych punktów dealerskich pokazują, że jest to możliwe.

WEBCOM wspólnie z niemiecką firmą incadea oferuje rozwiązanie, którego celem jest wsparcie procesów sprzedaży pojazdów i zwiększenie wielkości sprzedaży, poprzez powiązanie kluczowych obszarów działalności punktu dealerskiego i serwisowego. Łączy ono w jeden efektywny system obszar sprzedaży, serwisu, części zamiennych, komunikacji z producentem, zarządzaniem obsługa klienta (CRM) oraz księgowość i controllingu finansowego. Poszczególne moduły systemu incadea.engine® są w pełni powiązane w celu wyeliminowania przypadków powielania pracy i unikania błędów. Dzięki temu kierownictwo firmy natychmiast ma dostęp do informacji finansowych na temat funkcjonowania firmy. Uzyskuje pełną przejrzystość kosztów, wydajności, zarządzanie zasobami. Może obserwować realizację poszczególnych etapów procesu, zapisywać czas wykonanej pracy, wykorzystania części zamiennych oraz kosztów usług dostawców zewnętrznych. Każdy z tych elementów przekłada się w konsekwencji na rentowność i podniesienie zysków, dzięki m.in. poprawie procesu kierowania zasobami magazynowymi, obrotu zasobami i sprzedaży części zamiennych oraz lepszej informacji o aktualnych potrzebach klienta.

Podniesienie wydajności sprzedaży

Moduł Zarządzanie pojazdami systemu incadea wspiera pełny proces sprzedaży pojazdów, jednocześnie poprawiając efektywność sprzedaży dealerów, a finalnie zwiększa satysfakcję klientów. Pozwala prowadzić ewidencję pojazdów klientów wraz z ich konfiguracją i kompletną historią wykonanych przeglądów serwisowych. Sprzedaż pojazdów jest połączona z modułem CRM. Dzięki temu firmy dealerskie uzyskują jakościowy spis preferencji, zainteresowań i informacji o kliencie. Można wykorzystać regularną komunikację z klientami poprzez automatyczne generowanie kolejnych zadań i zadań aftersales. W ten sposób użytkownicy mogą tworzyć ofertę sprzedaży pojazdu bezpośrednio z modułu CRM i natychmiast przekazywać ją klientowi. W ten sposób można uniknąć przepisywania danych i popełnienia błędów.

Serwis pod kontrolą

Rozwiązanie umożliwia sprawne zarządzania serwisem zwiększając jego wydajność działania. System incadea.engine® obejmuje cały proces od przygotowania ofert i zamówień aż po reklamacje. Pomaga aktualizować dane począwszy od kosztorysów, aż po fakturowanie. Posiada wiele elastycznych funkcji stworzonych w celu uproszczenia przetwarzania zleceń serwisowych (na przykład możliwość skopiowania oferty serwisowej bezpośrednio do odpowiednich zamówień serwisowych). Ponadto pozwala stworzyć nieograniczoną liczbę faktur wewnętrznych i zewnętrznych dla jednego zamówienia. Automatycznie udziela informacji na temat danego pojazdu oraz klienta i zawiadamia o potrzebie przeprowadzenia rutynowego przeglądu lub uregulowania zaległych należności klienta. Całkowite lub częściowe faktury, wydania lub przyjęcia magazynowe mogą być tworzone dla tego samego zlecenia serwisowego, a jednocześnie mogą być skierowane do różnych odbiorców. Program współpracuje z zewnętrznymi aplikacjami producenta przeznaczonymi dla danej branży. Dodatkowo pozwala na skuteczną kontrolę kosztów, wydajności i zarządzanie zasobami, monitorowanie wykonania prac w warsztacie, na wszystkich etapach procesu. Zapisuje czas, w jakim były wykonane prace, wykorzystane części zamienne oraz ewidencjonuje koszty usług dostawców zewnętrznych.

Efektywne zarządzanie zapasami magazynowymi

Jedną z kluczowych potrzeb punktu dealerskiego jest usprawnienie procesu zarządzania zapasami w magazynie, rotacją zapasów i sprzedażą części zamiennych. Rozwiązanie kładzie nacisk na monitorowanie i proaktywne zarządzanie zasobami części zamiennych. Umożliwia klasyfikowanie części zamiennych zgodnie z ich rotacją i uwzględnieniem sezonowości, monitorowanie ich starzenia oraz ich automatyczne uzupełnianie. To pomaga utrzymywać zrównoważony stan części zamiennych. System wspiera proaktywne zamawianie części zamiennych i elektroniczną wymianę danych z dostawcami. Powiązanie systemu incadea.engine® z elektronicznymi katalogami części, ewentualnie z innymi systemami poszczególnych producentów samochodów ułatwia i przyspiesza proces sprzedaży i dystrybucji części, a tym samym prowadzi do zmniejszenia ilości popełnionych błędów w całym procesie. Wprowadzanie nowych części zamiennych do systemu, w tym utrzymanie aktualnych cen, jest przeprowadzone automatycznie poprzez „mastera“ części (kompletny cennik części). Wszystkie transakcje są zapisane do systemu, a historia dokumentów i przepływ towarów są łatwo dostępne, co zwiększa przejrzystość systemu i komfort użytkowania. Historia transakcji jest następnie wykorzystywana do tworzenia kompleksowych statystyk, które mogą być zastosowane do wspierania właściwego podejmowania decyzji i raportowania.

Przedstawiciele WEBCOM będą prezentowali szczegóły swojej oferty dla branży motoryzacyjnej w trakcie Konferencji Przemysłu Motoryzacyjnego AutoEvent 2013, która odbędzie się 11-13 czerwca br. w Zawierciu.

***
Informacje o firmie:
WEBCOM należy do grona największych dostawców rozwiązań opartych na technologii Microsoft Dynamics w Europie Środkowej i Wschodniej. Firma znalazła się w grupie TOP 60 najskuteczniejszych partnerów na świecie, w zakresie realizacji projektów wdrożeniowych systemu klasy ERP Microsoft Dynamics AX i NAV oraz systemów CRM. WEBCOM jest jedną z trzech firm w regionie Centralnej i Wschodniej Europy, która odebrała prestiżową nagrodę Microsoft Inner Circle 2011 Award. Portfolio klientów WEBCOM obejmuje ponad 200 przedsiębiorstw, które opierają swoje systemy informatyczne na technologii Microsoft Dynamics oraz ponad 60 firm, które korzystają z internetowych aplikacji Microsoft wspomagających zarządzanie. Strukturę WEBCOM tworzy grupa ponad 120 konsultantów, którzy realizują projekty wdrożeniowe na terenie całego regionu Środkowej i Wschodniej Europy. Firma dysponuje wyspecjalizowanym działem wsparcia technicznego, którego zadaniem jest dostarczanie klientom pełnej opieki nad systemem oraz jego dalszym rozwojem. Dzięki strategii koncentracji na potrzebach poszczególnych sektorów, WEBCOM rozwiną unikatowe rozwiązania branżowe m.in. dla: sektora motoryzacyjnego, w tym producentów, dostawców motoryzacji, punktów dealerskich i serwisowych, sektora inżynieryjnego, maszyn i urządzeń oraz sektora chemicznego i sektora usług komunalnych (energia, woda, gaz). Dodatkowo WEBCOM posiada doświadczenia i rozwiązania dla sektora nieruchomości, medycznego i szpitali, administracji publicznej oraz sprzedaży detalicznej.
Na początku 2013 roku spółka utworzyła oddział WEBCOM Poland koncentrujący się na rozwoju działalności i pełnym wsparciu dla polskich przedsiębiorstw, a w szczególności sektora motoryzacyjnego, maszyn i urządzeń, chemicznego oraz usług komunalnych (utilities).

Dodatkowych informacji udziela:
Jarosław Jaśkiewicz
tel. +48 882 841 061 > +420 731 600 663 > +48 601 990 738
e-mail: jaroslaw.jaskiewicz@webcompoland.pl


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997