Program sektorowy INNOMOTO ogłoszony

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 września 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMOTO” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Głównym celem programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora motoryzacyjnego w perspektywie roku 2026.

Główny cel programu będzie realizowany w powiązaniu z następującymi celami szczegółowymi:
1.    Wzrost innowacji produktowych i technologicznych w sektorze motoryzacyjnym w Polsce
2.    Zwiększenie aktywności podmiotów z sektora motoryzacyjnego w zakresie działalności B+R

Zakres tematyczny programu został zdefiniowany w sposób uwzględniający potrzeby wszystkich przedsiębiorców funkcjonujących w sektorze motoryzacyjnym i obejmuje obszary:
•    Innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu
•    Innowacyjne pojazdy i napędy
•    Innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach

Program INNOMOTO będzie finansowany ze środków publicznych (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) oraz z prywatnych środków przedsiębiorców, wnoszonych w postaci udokumentowanego wkładu własnego do kosztów kwalifikowanych projektów.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach I konkursu dla Programu INNOMOTO wynosi 250 mln PLN

Minimalna wartość  kosztów  kwalifikowalnych projektu  dofinansowanego  w  ramach  konkursu wynosi 1 000 000 PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego  w  ramach konkursu wynosi 20 000 000 PLN.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie.

Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/ Aktualne nabory/ Konkurs_6/1.2/2016_INNOMOTO

www.innomoto.com.pl


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997