Prezydent podpisał ustawę

Bronisław Komorowski podpisał 12 marca nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, ograniczającą prawa podatników do odliczania tego podatku w motoryzacji.

Na mocy znowelizowanej 7 lutego przez Sejm ustawy, od 1 kwietnia 2014 r. wejdą w życie przepisyograniczające do 50 proc. prawo do odliczenia VAT-u od zakupu samochodów osobowych oraz innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3, 5 tony. Chodzi o auta wykorzystywane do celów mieszanych, tj. działalności gospodarczej i prywatnej. Od kwietnia firmy będą mogły także odliczać 50 proc. od kosztów eksploatacji samochodów (do tej pory mogli odliczyć 100 proc.). Natomiast przepis umożliwiający odliczanie 50 proc. tego podatku od kosztów zakupu paliw wejdzie w życie dopiero 1 lipca 2015 r.

Pełny podatek będzie można odliczyć jedynie od aut wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Będzie to jednak wymagało zgłoszenia w urzędzie skarbowym informacji o tych pojazdach i prowadzenia szczegółowej ewidencji ich przebiegu.

PJ

IBRM Samar

: