Prezes zarządu AUDI AG Bram Schot: chcemy być liderami zmian w segmencie premium i oferować najbardziej atrakcyjne formy zrównoważonej mobilności

Audi stanie się dostawcą kompleksowej, neutralnej pod względem emisji CO2 mobilności premium, a celem firmy jest objęcie wiodącej w tym względzie roli pośród konkurencji. W związku z tym, koncern z Ingolstadt przyśpiesza realizację planu działania – „mapy drogowej”, w zakresie elektryfikacji i ogólnofirmowej dekarbonizacji. Do roku 2025 – w porównaniu z rokiem 2015 – ślad węglowy floty pojazdów marki Audi ma zostać zredukowany o 30 procent w całym cyklu życia pojazdu.

Członek zarządu AUDI AG ds. finansów Alexander Seitz podkreśla: „podstawą jest postęp wydajności zapoczątkowany Planem Transformacji”
Przyspieszenie „elektrycznej” mapy drogowej przedsiębiorstwa: cele sprzedażowe to 40% wolumenu sprzedaży przypadające na samochody elektryczne do roku 2025
Planowana rozbudowa usługi mobilności premium „Audi on demand” z silnym partnerem; kolejne obszary współpracy ukierunkowane na obszary strategiczne
Komitet doradczy ds. klienta, którego celem jest wypracowanie spójnego podejścia zorientowanego na klienta
Pełen wyzwań, przełomowy rok 2019, a w nim 20 premier rynkowych, konsekwencje przejścia na cykl testowy WLTP oraz spowolnienie makroekonomiczne

W przyszłości zwrot z inwestycji, jako kluczowy parametr zarządzania finansami, będzie również odzwierciedlać wyniki czterech pierścieni w zakresie emisji CO2 i dzięki zrównoważonemu zarządzaniu ma wzrosnąć do ponad 21procent. Plany te zostały przedstawione dziś przez zarząd AUDI AG podczas 130. dorocznego, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w Neckarsulm. Zarząd dostarczył również informacje na temat bieżących wydarzeń biznesowych. Rok 2019, w którym wystąpiły istotne czynniki niekorzystne pod względem operacyjnym, jest rokiem pełnym wyzwań, z którymi jednak cztery pierścienie sobie radzą. Koncern z Ingolstadt kontynuuje proces transformacji i dąży do znacznego wzrostu wartości firmy w dłuższej perspektywie czasowej. Audi skupią się teraz na innowacjach istotnych dla klienta, będzie dalej rozwijać swój model biznesowy z zyskiem i realizować założenia synergii w ramach Grupy Volkswagen oraz w ramach partnerstw z firmami zewnętrznymi. Hasłem przewodnim daleko idącej transformacji jest: “Konsekwentnie Audi”.

„Audi oferuje najbardziej atrakcyjną formę zrównoważonej mobilności: Nasza wizja oznacza nową spójność w strategicznym dostosowaniu i w jej wdrożeniu. Chcemy stworzyć najsilniejsze doświadczenia klientów w naszej branży, a tym samym uczynić z Audi lidera zmian w segmencie premium” – mówi Bram Schot, prezes zarządu AUDI AG. „Dla mnie bardzo ważnym jest, byśmy stali się firmą zorientowaną na klienta. Nasze kluczowe tematy obejmują zatem wszechstronną łączność, przekonujący cyfrowy ekosystem i wysoce zautomatyzowaną jazdę z naciskiem na dalekie podróże międzymiastowe”.

Do roku 2025 gama modelowa Audi zawierać będzie ponad 30 modeli z napędem elektrycznym, z których aż 20, to będą samochody w pełni elektryczne. By wejść do świata elektrycznych pojazdów segmentu premium, cztery pierścienie do tego czasu przedstawią co najmniej trzy modele oparte o modularny zestaw napędu elektrycznego (MEB) dla samochodów kompaktowych. Pierwsze modele klas wyższych oparte o architekturę PPE opracowaną wspólnie z Porsche, będą dostępne na początku następnej dekady. Audi podniosło prognozę sprzedaży samochodów w pełni elektrycznych i hybrydowych, a teraz oczekuje, że do roku 2025 samochody zelektryfikowane będą stanowiły około 40 procent światowej sprzedaży koncernu.

W ramach konsekwentnego ukierunkowania Grupy Volkswagen na mobilność elektryczną, cztery pierścienie rozwijają swoją ofertę systemów napędowych w ścisłej zgodności ze specyficznymi profilami wymagań klientów segmentu premium. Spory udział w gamie modelowej dużych samochodów, powiązane z tym wymogi dotyczące osiągów i predestynowanie aut marki Audi do długich podróży sprawiają, że marka oprócz samochodów w pełni elektrycznych rozwijać będzie koncepcje hybryd typu plug-in. Ponadto, marka z czterema pierścieniami w logo patrzy daleko w przyszłość i kontynuuje prace nad rozwojem napędu opartego o ogniwa paliwowe z przeznaczeniem dla całej Grupy Volkswagen.

Audi postawiło sobie za cel, by cały cykl życia pojazdu był neutralny pod względem emisji CO2: od procesu produkcji, przez cykl użytkowania, aż po recykling. Poprzez konsekwentne zmniejszanie emisji CO2 i przechodzenie na odnawialne źródła energii, nieunikniona emisja zostanie zrekompensowana. Wraz z dekarbonizacją mającą miejsce w całej firmie, do roku 2025 r. ślad węglowy floty pojazdów ma zostać zredukowany o 30 procent (w porównaniu z rokiem 2015). Cztery pierścienie dążą do realizacji założonego celu, jakim jest uczynienie do 2025 roku wszystkich zakładów produkcyjnych Audi na całym świecie neutralnymi pod względem emisji CO2. Audi zamierza osiągnąć pełną neutralność pod względem emisji CO2 najpóźniej do roku 2050. Mając na uwadze zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem, wpływ produkcji samochodów na średnią emisję CO2 będzie w przyszłości uwzględniony we wskaźniku zwrotu z inwestycji. Ten kluczowy wskaźnik wydajności ma wzrosnąć do ponad 21 procent.

Do końca 2023 r. przedsiębiorstwo przeznaczyło łącznie około 40 mld euro na inwestycje w nieruchomości, w urządzenia techniczne i w wyposażenie oraz na wydatki na badania i rozwój. Z tej kwoty, około 14 miliardów euro zostanie przeznaczonych na mobilność elektryczną, cyfryzację i wysoce zautomatyzowaną jazdę. W celu sfinansowania wysokich wydatków początkowych, Audi będzie systematycznie wykorzystywać dostępny potencjał zysków, na przykład poprzez konsekwentne poszerzanie swej pozycji rynkowej w segmentach wyższej klasy premium. Już w pierwszym kwartale 2019 r., znacznie większy udział w przychodach Grupy Audi miały nowe modele Audi z najwyższej półki oraz marka Lamborghini. Już wkrótce gamę pojazdów klasy średniej-wyższej i wyższej powiększą nowe wersje typu hybrid plug-in modeli Audi A6, A7 i A8. Na corocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, firma ogłosiła również mającą nastąpić w przyszłości rozbudowę rodziny A8 o nową, jeszcze bardziej luksusową i prestiżową wersję. W odniesieniu do działalności spółki Audi Sport produkującej sportowej i usportowione wersje modeli Audi, koncern planuje znaczny wzrost sprzedaży i zysków tej spółki-córki.

“Warunkiem wstępnym sukcesu naszej strategicznej odnowy jest pozycjonowanie Audi w sposób strukturalnie efektywny i doprowadzenie marki na powrót do najlepszych wyników finansowych. Już w 2018 roku ustanowiliśmy w tym celu jasno zdefiniowany program w postaci Planu Transformacji Audi” – mówi Alexander Seitz, członek zarządu AUDI AG ds. finansowych, prawnych i rynku chińskiego. “Ostatnie miesiące pokazały, że nasze działania przynoszą efekty i że możemy przynajmniej częściowo zrównoważyć obecnie występujące niezwykle niekorzystne czynniki. Będziemy opierać się na tej dyscyplinie, ponieważ nasze środowisko i cała przyszłość to dla nas wciąż ogromne wyzwanie”. Po udanym uruchomieniu Planu Transformacji, Audi zwiększyło cel finansowy tego programu do łącznej kwoty 15 miliardów euro na lata 2018-2022.

W ostatnich miesiącach, zarząd AUDI AG zainicjował wzmocnienie organizacyjne firmy. Proces transformacji rozpoczął się we wszystkich działach. Celem jest usprawnienie struktur i procesów, dostosowanie ich do kluczowych obszarów i zwiększenie szybkości wdrażania założeń planu. Dział Integralności, Zgodności i Zarządzania Ryzykiem podlega obecnie bezpośrednio prezesowi zarządu. Wraz z utworzeniem międzynarodowego komitetu doradczego ds. klientów, który ma być ściśle zaangażowany w proces rozwoju produktu, Audi zwiększa nacisk na oferty istotne dla klienta.

Dzięki strategicznie atrakcyjnym partnerstwom, Audi będzie w coraz większym stopniu przyspieszać innowacje o dużym znaczeniu dla klienta. W ramach dalekosiężnej współpracy z dostawcą usług mobilnych firmą SIXT, cztery pierścienie planują znaczne rozszerzenie usługi mobilności “Audi on demand”. Począwszy od czwartego kwartału tego roku, klienci w dziesięciu krajach europejskich będą mogli z powodzeniem korzystać z 10 000 samochodów Audi i używać ich bardzo elastycznie. Równolegle koncern z Ingolstadt zintensyfikuje integrację własnych partnerów handlowych w ten cyfrowy segment biznesu. „Audi on demand” będzie zatem marką parasolową dla wszystkich rozwiązań mobilnych spod znaku czterech pierścieni – od rezerwacji krótkoterminowych do długoterminowego użytkowania pojazdów. W ramach kolejnej inicjatywy cyfrowej, firma rozwija aplikację “myAudi” jako ekosystem dla zainteresowanych stron, właścicieli i użytkowników, tak by stała się ona platformą otwartą dla osób trzecich. Już w przyszłym miesiącu, Audi wraz z partnerami handlowymi, rozpocznie sprzedaż nowych samochodów w Internecie. Jako model pilotażowy w tym systemie sprzedaży dostępna będzie specjalna edycja Audi TT*.

Mając na uwadze aktualny rozwój sytuacji gospodarczej, Grupa Audi na koniec pierwszego kwartału potwierdziła swoje prognozy dotyczące kluczowych danych liczbowych na rok 2019. Rok finansowy 2019 będzie kontynuacją najszerszej inicjatywy modelowej w historii Audi. W tym czasie na rynek wprowadzonych zostanie ponad 20 modeli, w tym najlepiej na świecie sprzedające się Audi – A4 w nowej wersji. W szybko rozwijającym się segmencie SUV-ów, Audi zaprezentuje w tym roku siedem zupełnie nowych wariantów SUV-ów, które nie miały swoich poprzedników, w tym dwie wybitnie sportowe wersje Audi Q8, topowego SUV’a spod znaku czterech pierścieni. Audi Q3 Sportback i e-tron Sportback z kolei, to premiery zorientowanych na wzornictwo koncepcji Sportback.

Podczas gdy inicjatywa modelowa wzmocni przyszłą pozycję konkurencyjną Audi, sytuacja stopniowego wycofywania i wprowadzania wielu modeli w roku 2019 będzie miała początkowo negatywny wpływ na stan firmy. W coraz bardziej wymagającym otoczeniu gospodarczym, koncern przewiduje do końca tego roku umiarkowany wzrost dostaw samochodów marki Audi. Odzwierciedla to również redukcję zapasów w pionie sprzedaży i handlu detalicznego, które zostały stworzone specjalnie na potrzeby przejścia na cykl WLTP. W związku z tym, Grupa Audi przewiduje nieznaczny wzrost przychodów. Biorąc pod uwagę konsekwencje przejścia na WLTP i wysokie nakłady początkowe w przyszłości, oczekuje się, że stopa rentowności operacyjnej ze sprzedaży w roku przejściowym 2019 wyniesie od 7,0 do 8,5 procent, a tym samym nadal będzie poniżej długoterminowego docelowego celu 9,0-11,0 procent. Audi przewiduje na rok 2019 przepływy pieniężne netto w wysokości od 2,5 do 3,0 mld euro.

W pierwszym kwartale 2019 r. dostawy samochodów marki Audi wyniosły 447 247 egzemplarzy i były niższe od ubiegłorocznych o 3,6 procent (2018: 463 750). Wynika to przede wszystkim z bardzo ograniczonej dostępności modelowej jaka miała miejsce w związku z przejściem na cykl testowy WLTP. Głównie dzięki nowej strukturze sprawozdawczości, którą Grupa Audi wdrożyła w styczniu 2019 r., przychody koncernu zmniejszyły się do 13 mld 812 mln euro (2018 r.: 15 mld 320 mln euro). Bez tej zmiany w strukturze sprawozdawczości, dzięki znacznemu przesunięciu przychodów w kierunku aut z najwyższej półki, przychody byłyby niemal na poziomie roku poprzedniego. Zysk operacyjny za pierwszy kwartał wyniósł 1 mld 100 mln euro (2018 r.: 1 mld 300 mln euro), a stopa zwrotu operacyjnego ze sprzedaży wyniosła 8,0 procent (2018 r.: 8,5 procent). Od stycznia do marca 2019, Grupa Audi wygenerowała przepływy pieniężne netto w wysokości 1 mld 207 mln euro (2018: 1 mld 919 mln euro).

Dane dotyczące spalania i emisji CO2

*Audi TT Quantum Gray Edition

Łączne zużycie paliwa w l/100 km: 7.0
Łączna emisja CO2 w g/km: 161

Źródło: www.mototarget.pl