Pośrednictwo ubezpieczeniowe. Resort finansów chce zmian

Prokonsumenckie zmiany w prawie dot. pośrednictwa ubezpieczeniowego przewiduje projekt nowej ustawy przygotowywanej przez MF. Według wiceministra finansów Piotra Nowaka wyeliminuje ona dotychczasowe zagrożenia dla interesów konsumentów.

Nowa ustawa o o dystrybucji ubezpieczeń ma zastąpić ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym, a jej przygotowanie jest związane z opublikowaniem w styczniu 2016 r. nowej dyrektywy unijnej odnoszącej się do tej kwestii. Polska ustawa – w ślad za dyrektywą – zwiększy m.in. obowiązki informacyjne ubezpieczycieli, a także rozszerzy zakres przepisów na wszystkie kanały dystrybucji ubezpieczeń.

Jak poinformował Piotr Nowak, projektowane rozwiązania zakładają m.in., że dystrybutorzy ubezpieczeń będą musieli szerzej informować klientów o ubezpieczeniu, trybie opłacania składek czy rozwiązaniu umowy.

Zdaniem Nowaka „wpłynie to na lepsze zrozumienie przez konsumenta istoty oferowanego produktu ubezpieczeniowego”.

W myśl projektu dystrybutorzy ubezpieczeń będą musieli informować konsumentów m.in. o swoim statusie oraz charakterze otrzymywanego wynagrodzenia. Będą mieć także obowiązek ustalić wymagania i potrzeby klienta, by jak najlepiej dopasować umowę ubezpieczenia, a także zapewnić odpowiednie procedury reklamacyjne, które umożliwią klientom i organizacjom konsumenckim składanie skarg w związku z ich działalnością.

Planowane jest także wprowadzenie obowiązkowych szkoleń zawodowych, które mają zapewnić, aby dystrybutorzy ubezpieczeń posiadali odpowiednią wiedzę i umiejętności umożliwiające im skuteczne wykonywanie ich obowiązków.

Wiceminister finansów zapowiedział także wprowadzenie przepisów „zapewniających brak negatywnego wpływu konfliktów interesów występujących u dystrybutorów ubezpieczeń na interesy klientów”.

Prokonsumenckie przepisy, m.in. szerokie obowiązki informacyjne nałożone na zakłady ubezpieczeń czy przepisy ograniczające wysokość opłat likwidacyjnych w umowach ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym, wprowadziła także obowiązująca od stycznia 2016 r. ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Jednak – jak podkreślił Piotr Nowak – reguluje ona sposób i warunki wykonywania działalności przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, a projektowana ustawa o dystrybucji ubezpieczeń określać będzie zasady dystrybucji ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Dystrybucja ubezpieczeń prowadzona jest bowiem przez wiele podmiotów, zarówno agentów i brokerów ubezpieczeniowych oraz zakłady ubezpieczeń, jak i banki, dealerów samochodowych czy biura podróży.

Ponadto – zaznaczył wiceminister finansów – nowa ustawa zwiększy zakres rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, „zapewni stosowanie ich we wszystkich kanałach dystrybucji, a także umożliwi skuteczną eliminację występujących nieprawidłowości i zapewni efektywną ochronę interesów konsumentów zawierających umowy ubezpieczenia”.

Źródło: money.pl


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997