Posiedzenie Rady Sektorowej w Opel Manufacturing Poland

20 marca br. w siedzibie Opel Manufacturing Poland (zakład Grupy PSA) odbyło się posiedzenie Rady Sektorowej ds. Kompetencji – Motoryzacja i Elektromobilność.

W spotkaniu udział wzięło ponad 40 osób – przedstawicieli świata nauki – uczelni wyższych, szkół średnich i zawodowych oraz ministerstw, administracji samorządowej, stowarzyszeń i organizacji branżowych, stref ekonomicznych, urzędów pracy i reprezentantów firm z sektora przemysłu motoryzacyjnego.

Z referatami wystąpili m.in.:

  • Jacek Cebula, Operational & Launch Manager – Opel Manufacturing Poland Tychy,
  • Henryk Michalik, Przewodniczący Rady,
  • Paweł Wideł, Wiceprzewodniczący Rady,
  • Jakub Gontarek, Członek Rady Programowej,
  • Krzysztof Zaręba z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, oraz
  • Artur Zieliński, Dyrektor HR Opel Manufacturing Poland Tychy.

więcej informacji oraz prezentacje na stronie www.radasektorowa-motoryzacja.pl