Porównanie krajowych rynków motoryzacyjnych posprzedażowych według GIPA

Każdy wie, że kula ziemska pełna jest wielu regionalnych różnic. Jesteśmy świadomi, że pomiędzy dwoma innymi państwami występują na przykład różnice kulturowe. To samo dotyczy rynku motoryzacyjnego posprzedażowego. Na przestrzeni ostatnich 8 lat średni wiek samochodu bardzo się zmienił. Na dodatek, nie we wszystkich krajach zmiana ta przyjęła ten sam kierunek.
Regionem, który cierpi na najwyższy wzrost średniego wieku samochodu osobowego jest Europa, z Hiszpanią na czele. W największym kraju Półwyspu Iberyjskiego średni wiek wzrósł aż o 3 lata (z 7,2 lat w 2008 roku do 10,2 lat w 2015). W tym samym okresie w Portugalii wzrósł o 2,4 roku, a Włoszech i Polsce odpowiednio o 1,6 i 1,5 roku.

Przeciwne trendy możemy zaobserwować w Ameryce Południowej, Argentyna na przykład odmłodziła swój park samochodowy o 2,8 roku przez ostatnie 8 lat. W Brazylii średni wiek samochodu spadł również o ponad 1 rok.
Inne kraje starają się utrzymać średni wiek swojego parku. W tej grupie możemy znaleźć Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, czy też Rosję i Chiny. Warto zauważyć, że Chiny – najmłodszy rynek motoryzacyjny z wymienionych – ma również niewiarygodnie młody park samochodowy, w którym średnia wieku wynosi zaledwie 3,6 lat.
Bardzo istotną kwestią w dzisiejszych czasach jest sposób w jaki kierowca angażuje się w utrzymanie i serwisowanie swojego samochodu. W większości krajów większość ludzi przyjeżdża ze swoimi pojazdami do profesjonalnych serwisów, ale mamy także do czynienia z kierowcami, którzy wolą samodzielnie zadbać o swój pojazd.

Na wykresie powyżej widzimy odsetek czynności naprawczych zlecanych profesjonalnym warsztatom. Chiny, Brazylia czy Włochy to kraje gdzie prawie wszystkie czynności są zlecane profesjonalistom.
Na drugim końcu mamy kraje, w których kierowcy wykonują wiele czynności naprawczych samodzielnie. Do tej grupy zaliczymy Francję, Polskę oraz Rosję. Co prawda wszystkie z tych krajów odnotowały około 10-punktowy spadek czynności wykonywanych samodzielnie w latach 2010-2015, ale wskaźnik ten jest wciąż na wysokim poziomie.
Co ciekawe, są też kraje, w których odsetek czynności wykonywanych samodzielnie wzrósł – w Hiszpanii o 4 punkty procentowe, a w Wielkiej Brytanii o ponad 2 punkty – ale i tak ich obecny poziom wynosi raptem ok. 10%.

Źródło: GiPA Polska    ul. Świętojerska 5/7  T. 22 454 64 33   mgarlicki@gipa.eu   www.gipa.eu