Polska pozwana za system złomowania samochodów

Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie przepisów opojazdach wycofanych z eksploatacji. KE ma zastrzeżenia do wdrożenia w Polsce wymaganegosystemu składowania i recyklingu starych pojazdów, w tym części samochodów.

KE nie podoba się polski system złomowania samochodów

Chodzi o dyrektywę unijną z 2000 roku, która ma zapewnić, by demontaż i recykling starych pojazdów przebiegał w sposób przyjazny dla środowiska.

Jak poinformowano w czwartkowym komunikacie, w 2009 roku Komisja Europejska wskazała na wiele niedociągnięć w polskim prawodawstwie w tej dziedzinie i wszczęła postępowanie w sprawie naruszenia przepisów. Polska rozwiązała część tych problemów, ale w 2012 roku KE wysłała upomnienie, wzywając Polskę do usunięcia pozostałych uchybień.

Według Komisji Polska zapowiedziała usunięcie większości wytkniętych jej uchybień w nowych przepisach w 2013 roku. „Jednak nie pojawiła się kolejna nowelizacja” – informuje KE. Wyjaśnia, że polskie prawodawstwo nadal nie rozwiązuje pewnych problemów, w tym przede wszystkim nie uwzględnia obowiązku składowania zużytych części, czyli takich, które nie mogą być ponownie wykorzystane, a zatem muszą być poddane recyklingowi. Dyskryminuje się także pojazdy, które nie są zarejestrowane w Polsce.

Unijna dyrektywa ma na celu ograniczenie ilości odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz promowania ponownego użycia i recyklingu ich części, tak, aby chronić środowisko. Aby osiągnąć te cele, ustanawia nowe wymogi dla europejskich producentów pojazdów. Muszą oni m.in. produkować pojazdy, których recykling będzie łatwy do zrealizowania.

Interia.pl