Pojazdy użytkowe w Europie – wzrost w ciągu roku, spadek w grudniu

W grudniu rynek nowych samochodów użytkowych w Unii Europejskiej (bez Malty) nieznacznie skurczył się (-2,5%) i wyniósł łącznie 166 742 pojazdów. Jedynie w segmencie samochodów dostawczych odnotowano wzrost natomiast w pozostałych segmentach (ciężarówki i autobusy) wystąpił znaczny spadek sprzedaży.

Hiszpania (+33,8%) i Francja(+1,5%) przyczyniły się pozytywnie do wspólnego rezultatu, podczas gdy w Wlk. Brytanii (-9,2%), Niemczech (-5,2%) i Włoszech (-2,8%) sprzedaż była niższa niż rok wcześniej. Znaczące spadki wystąpiły w nowych państwach członkowskich UE (-9%), co częściowo wyjaśnia negatywny wynik zeszłego miesiąca.

W ciągu dwunastu miesięcy ub.roku zarejestrowano 1 849 077 nowych pojazdów użytkowych czyli o 7,6% więcej niż w poprzednim roku. Na największych rynkach – we Francji (-0,4%) sytuacja pozostała stabilna, podczas gdy umiarkowany wzrost wystąpił w Niemczech (+4,8%), a dwucyfrowy w Wlk.Brytanii (+10,8%), Włoszech (+13,9%) i Hiszpanii (+31,6%).

W grudniu liczba rejestracji nowych samochodów dostawczych wyniosła 141 064 szt., tj. więcej o 14,4% niż w tym samym miesiącu ub.roku, głównie pod wpływem znacznego wzrostu zanotowanego w większości głównych rynków: w Hiszpanii (+37,9%), Wlk.Brytanii (+26,6%), Niemczech (+15%), Francji (+7,2%) i we Włoszech (+3,2%). Od stycznia do grudnia 2014 r. rynek samochodów dostawczych w UE zwiększył się o 11,3%, w porównaniu do 2013 r., głównie w konsekwencji wzrostu obserwowanego na wszystkich znaczących rynkach w ostatnich miesiącach. W ciągu dwunastu miesiący ub.roku, nowe rejestracje wyniosły 1 535 125 samochodów, co stanowi 83% ogólnej liczby wszystkich nowych pojazdów użytkowych.

W grudniu wystąpił znaczący spadek rejestracji nowych najcięższych (>16t) samochodów ciężarowych (-49,3%). Jest to częściowo efekt wysokiej bazy odniesienia osiągniętej po wysokim wzroście w grudniu 2013, ze względu na przewidywane wówczas wdrożenie normy Euro VI. Hiszpania w grudniu ub.r. była jedynym dużym rynkiem, na którym popyt zwiększył się (+13,5%). W innych państwach wystąpiły głębokie spadki m.in. we Francji (-35,6%), Niemiec (-39,5%), we Włoszech (-40,3%) i Wielkiej Brytanii (-77,8%).

W ciągu całego roku 2014. w UE zarejestrowano 217 958 najcięższych nowych aut ciężarowych, a to mniej o 6,1% niż rok wcześniej. Na głównych rynkach wyniki były zróżnicowane. Spadki we Włoszech (-1,4%), Francji (-13,1%) i Wlk.Brytanii (-28,3%), a wzrosty w Niemczech (+6,1%), ale zwłaszcza w Hiszpanii (+25,6%).

W grudniu, rezultaty pierwszych rejestracji nowych samochodów ciężarowych powyżej 3,5t na większości rynków wskazały recesję, a jedynie Hiszpania notowała wzrost (+8,4%). Ogólnie wystąpiło znaczne skurczenie (-49%) rynku w całym regionie jako całości. Od stycznia do grudnia 2014 r. Francja (-13,7%) i Wlk.Brytania (-27,8%) znajdowały się w obliczu recesji, podczas gdy popyt zwiększył się w Hiszpanii (+23,2%). Przełożyło się to na kryzys w całym regionie UE jako całości (-8,1%). Łącznie zarejestrowano 280 391 nowych samochodów ciężarowych w ubiegłym roku.

W segmencie nowych autobusów sprzedaż w grudniu 2014 r. spadła (-15,7%) licząc rok do roku. Wśród głównych rynków, Hiszpania była jedynym, na którym utrzymał się popyt (+59,6%), podczas gdy w Wlk.Brytanii (-21%), Niemczech (-23,6%), Francji (-26,4%) i we Włoszech (-65,8%) zarejestrowano mniej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Od stycznia do grudnia, Hiszpania była jedynym dużym rynkiem, na którym opublikowano wzrost (+15%), podczas gdy w innych państwach wystąpiły spadki. Ogólnie w UE* odnotowano 33 561 nowych autobusów lub autokarów, tj. o 1,4% więcej niż w 2013 roku. Znaczący wzrost, który wystąpił w nowych państwach członkowskich UE13 (+18,4%), częściowo wyjaśnia pozytywny wynik w całej UE.

źródło: ACEA/Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

AUTOR:  WNP.PL (AG)