Podyplomowe Studia dla Menedżerów Motoryzacji XXI EDYCJA 2024/2025

Serdecznie zapraszamy na Podyplomowe Studia dla Menedżerów Motoryzacji organizowane przez Instytut Zarządzania SGH wspólnie z Polską Izbą Motoryzacji. Pierwsza edycja studiów odbyła się w 2004 roku i od tego czasu regularnie co roku uruchamiana jest kolejna edycja. Niesłabnące zainteresowanie studiami zawdzięczamy połączeniu wiedzy teoretycznej z praktycznym podejściem, zaangażowaniu nie tylko najlepszych wykładowców SGH, ale również praktyków z branży motoryzacyjnej rekomendowanych przez PIM oraz ciągłej ewolucji programów uwzględniającej oczekiwania słuchaczy i zmieniające się wyzwania stojące przed menedżerami branży motoryzacyjnej.

DLACZEGO WARTO?

  • Studia skierowane są przede wszystkim do kadry kierowniczej oraz specjalistów i właścicieli przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej.
  • Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do profesjonalnego i aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji globalnej.
  • Poza wiedzą o polskim prawie, instytucjach, otoczeniu branżowym i makroekonomicznym polskim działaczom gospodarczym dostarczona zostanie wiedza z zakresu analizy rynku w wymiarze globalnym i europejskim, nawiązywania kontaktów i negocjowania umów z partnerami zagranicznymi, opracowywania strategii konkurencji i strategii marketingowej w wymiarze europejskim.
  • Uczestnicy studiów poznają także praktyczne zasady poruszania się po europejskim rynku finansowym oraz korzystania z funduszy strukturalnych Unii.

Dowiedz się więcej:

Podyplomowe Studia dla Menedżerów Motoryzacji | Polska Izba Motoryzacji (pim.pl)