Pilkington w poszerzonej strefie

Rząd przyjął rozporządzenie o poszerzeniu o prawie 44 ha Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan, którą zarządza Agencja Rozwoju Przemysłu. Tarnobrzeska strefa po rozszerzeniu ma ponad 1,7 tys. ha. Nowe tereny inwestycyjne położone są w podstrefach Radom, Jasło i Tarnobrzeg. Szacuje się, że na nowo włączonych terenach powstanie ponad 1 500 miejsc pracy, a wartość inwestycji przekroczy 450 mln zł.

Na włączonych terenach, w podstrefie tarnobrzeskiej będzie realizowana m.in. inwestycja Pilkington Automotive Poland. Potentat na rynku szyb samochodowych planuje przeznaczyć na inwestycje 220 mln zł i zatrudnić 250 osób.

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wisłosan powstała w 1997 r. W ub.roku udzielono 39 zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie strefy. Przedsiębiorcy zobowiązali się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości ponad 1,8 mld zł oraz utworzenia 900 nowych miejsc pracy. Od początku istnienia TSSE nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 7,7 mld zł, a dzięki strefie powstało ponad 26 tys. nowych miejsc pracy.

źródło: Agencja Rozwoju Przemysłu

wnp.pl