Obowiązują nowe formularze VAT od zakupu samochodu

Od 25 lipca br. obowiązują nowe wzory formularzy VAT. Są one dostosowane do regulacji w zakresie numeru identyfikacji podatkowej. Podatnik nabywający środek transportu na terenie innego kraju, będącego członkiem Unii Europejskiej, zobowiązany jest złożyć w urzędzie skarbowym.
Obowiązujące wzory formularzy związane zarówno z nabyciem, jak też i wywozem nowego środka transportu ulegają zmianie w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 26 czerwca bieżącego roku, zmieniających przepisy w zakresie składanych wniosków.

VAT -23 zawierającego informację o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu

VAT-24 – będącego wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego

VAT-25 – stanowiącego zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub braku obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego

Zmiana ta wynika z faktu, że od 1 września 2011 r. identyfikatorem podatkowym dla podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT jest numer PESEL, a dla pozostałych podatników, w tym płatników, jest numer identyfikacji podatkowej NIP.

Analitycy Tax Care podkreślają, że zmiany mają charakter czysto techniczny. Treść wymienionych formularzy została dostosowana do zmian w zasadach identyfikowania podatników, którzy posługują się tylko numerem PESEL. Ponadto, dokonano też kilku zmian związanych z nazewnictwem (np. wyrażenie „pojazd wodny” zastąpiono wyrażeniem „jednostka pływająca”) oraz wprowadzono kilka zmian porządkujących, np. uwzględniono oprócz numeru rejestracyjnego także „znak rozpoznawczy” stosowany w przypadku statków powietrznych.

Jak przypominają analitycy Tax Care wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu podlega opodatkowaniu, nawet w przypadku, gdy nabywcą jest podmiot niebędący przedsiębiorcą. Od 25 lipca bieżącego roku obowiązują nowe wzory formularzy podatkowych, które nabywca jest zobowiązany dostarczyć do urzędu skarbowego.

AUTOR:  WNP.PL (KW)

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułNowe hybrydowe trio Audi
Następny artykułTaki będzie nowy Carens

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997