NOWE KOMPETENCJE NA NOWE CZASY – konferencja 18.09.2018

Część nominacyjna
10:00 Powitanie i przemówienie przedstawiciela Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
10:10 Powitanie Rady ds. Kompetencji Komitet Sterujący

Roman Kantorski, prezes Polskiej Izby Motoryzacji

10:20 Przemówienie przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej
10:30 Przemówienie przedstawiciela Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
10:40 Przemówienie przedstawiciela Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
10:50 Wręczenie nominacji członkom Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym z uwzględnieniem elektromobilności
11:00 Przerwa kawowa / równoległa konferencja prasowa
Część konferencyjna

„Najlepsze praktyki w szkolnictwie branżowym – jak kształcić i jakie kompetencje”

11:30 Prezentacja Centrum Kompetencji Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Krzysztof Świerk, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego

11:50 Program szkolnictwa branżowego Opel Manufacturing Poland

Bożena Bałdysz, kierownik ds. szkolenia i rozwoju indywidualnego

12:10 Program szkolnictwa branżowego WIELTON

Joanna Cesarz, dyrektor HR

12:30 Prezentacja Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Agnieszka Beszczyńska, główny specjalista ds. organizacji Centrum Edukacji Zawodowej

12:50 Program szkolnictwa branżowego VW-Poznań

Krystian Waszkiewicz, kierownik działu: Rozwój Kompetencji Technicznych i Kształcenie Zawodowe

13:10 Przerwa kawowa
13:30 Prezentacja programu DRIVES: założenia do współpracy sektorowej w zakresie kwalifikacji zawodowych dla przemysłu motoryzacyjnego w Europie

Ryszard Jania, prezes Pilkington Automotive Poland, prezes Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego

13:45 Debata na temat kwalifikacji w branży motoryzacyjnej w przyszłości

moderator: Jakub Gontarek, Konfederacja Lewiatan

14:45 Wykład profesorski “Nowe kompetencje na nowe czasy”

Prof. dr hab. Anna Timofiejczuk, Dziekan Wydziału Mechaniczno-Technologicznego, Politechnika Śląska

15:15 Lunch / networking
16:00 Zakończenie

Nowe kompetencje na nowe czasy

Inauguracja Rady do spraw kompetencji w sektorze motoryzacyjnym z uwzględnieniem elektromobilności

18 września 2018

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, sala im. Grażyny Gęsickiej (wejście od ul. Wspólnej)

 

Więcej informacji o projekcie www.radasektorowa-motoryzacja.pl