Niemiecki rynek nowych aut z lekkim spadkiem

We wrześniu bieżącego roku na rynku niemieckim zarejestrowano około 247 200 nowych samochodów osobowych, czyli prawie tyle samo co w analogicznym miesiącu 2012 (-1,2%).
Wynik skumulowany liczony od stycznia przekroczył natomiast poziom 2 217 000 egzemplarzy. To o dokładnie o 6% mniej niż w okresie styczeń-wrzesień roku poprzedzającego.
Źródła, KBA
IBRM Samar