Motoinwestycje najdroższe ale już nie najliczniejsze

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych obsługuje w tej chwili 143 projekty inwestcyyjne o łącznej wartości 5 133,12 mln euro, które łącznie powinny stworzyć 34 427 nowych miejsc pracy.
Nastąpiła zmiana w „rankingu” najpopularniejszych sektorów, w których podejmowane są inwestycje. Na czoło wysunęły się inwestycje BPO (27 projektów za 28,25 mln euro, które mają wygenerować 7 183 miejsc pracy), potem jest przodująca przez wiele miesięcy motoryzacja (24 projekty wartości 1 847,5 mln euro z 12 509 miejscami pracy) oraz B&R (10 projektów, 5,8 mln euro, 1 013 miejsc). Na kolejnych miejscach znajduje się ICT (9 projektów) oraz branża maszynowa (8 projektów).

Najwięcej jest inwestycji amerykańskich (USA: 34 projekty za 689,55 mln euro, która mają dać szansę na 6 149 miejsc pracy), potem są Niemcy (18 projektów, 567,1 mln euro, 3 919 miejsc pracy) i Wielka Brytania (14, 100,9 mln euro, 2 348). Kolejne miejsca: Chiny (11 projektów) oraz Francja (7).

Do tej pory PAIiIZ doprowadziła do zakończenia 39 inwestycji, o łącznej wartości 1 050,74 mln euro, które mogą stworzyć 7109 miejsc pracy. 3 zakończone projekty to Sitech i Segepo-Refta (motoryzacja) oraz Atos (ICT).

AUTOR:  PAIIIZ, WNP.PL (AG)