MISJA BIZNESOWA SÃO PAULO – BRAZYLIA 25 – 30 LISTOPADA 2023

Od 2016 r., dwa razy w roku, Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC) organizuje wielosektorowe misje biznesowe do São Paulo w Brazylii, dla polskich przedsiębiorstw. Głównym celem Misji jest zapewnienie polskim uczestnikom indywidualnych i szytych na miarę spotkań B2B z potencjalnymi brazylijskimi partnerami biznesowymi, zgodnymi z zadanym przez polskich uczestników briefem.

Dostarczamy też potrzebnej wiedzy na temat specyfiki rynku (uwarunkowania prawne, podatkowe, certyfikacyjne), najważniejszych graczy, konkurencji oraz profilu konsumentów. Wierzymy, że dogłębne i bezpośrednie poznanie rzeczywistości rynkowej kraju jest jedną z najważniejszych składowych przyszłego sukcesu.

Misja jest organizowana wspólnie z FecomercioSP, największą federacją handlu i usług w Brazylii, której członkowie reprezentują ok. 10% PKB kraju. Jesteśmy przekonani, że lokalne wsparcie ze strony instytucji ściśle związanej z biznesem oraz posiadającej uprzywilejowaną sieć kontaktów w São Paulo jest kluczowe dla najwyższej jakości Misji. Wartość dodana Misji polega na skorzystaniu z naszej wiedzy, bogatego networkingu i wieloletniego doświadczenia, jak również szytego na miarę wsparcia logistycznego na miejscu. Szczegóły na temat naszej metodologii, patrz sekcja Rejestracja.

Brazylia jest jednym z najważniejszych rynków w naszej globalnej strategii. Wzięliśmy udział w Misji PPCC Sao Paulo w 2022 roku i dzięki szerokiemu wachlarzowi spotkań w ramach kilku podkategorii oraz poszerzonemu networkingowi mogliśmy poznać naszych potencjalnych klientów oraz potrzeby rynku i oczekiwania brazylijskich partnerów. W rezultacie wyjazdu firma Saventic Health stworzyła lokalny zespół w Brazylii, co jest niezbędne do odniesienia sukcesu na tak dużym rynku z bardzo zaawansowanym prywatnym systemem opieki zdrowotnej.

Szymon Piątkowski
CEO, Saventic Health

Więcej informacji

Rejestracja

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej misji biznesowej, prosimy o kontakt:
Wojciech Baczyński, Dyrektor Generalny Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza
ul. Puławska 14, 02-512 Warsawza info@ppcc.pl +48 22 400 7660 www.ppcc.pl