Masz radio w samochodzie? A płacisz abonament?

W mediach publicznych trwa właśnie kampania mająca zachęcić Polaków do opłacania – obowiązkowego – abonamentu radiowo-telewizyjnego. Czy konieczność uiszczania tej opłaty dotyczy również odbiorników samochodowych?

Abonament radiowo-telewizyjny pobierany jest na mocy „Ustawy o opłatach abonamentowych” z dnia 25 kwietnia 2005 roku. Czytamy w niej m.in., że „za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe”. Co więcej – ustawodawca wprowadził domniemanie, że każda osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Nie ma przy tym znaczenia, czy korzystamy z usług mediów publicznych. Do zapłacenia abonamentu obliguje nas już sam fakt posiadania radia lub telewizora!

W przypadku odbiornika radiowego opłata wynosi 7 zł miesięcznie. Osoby, które zdecydują się zapłacić za cały rok z góry mogą liczyć na upust. W takim przypadku abonament wyniesie 75,6 zł.

Opłata miesięczna za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi obecne 22,7 zł. Uwzględniając zniżki z tytułu jednorazowej wpłaty, roczna opłata wynosi 245,15 zł.

Trzeba przyznać, że ustawodawca poszedł kierowcom „na rękę”. Zgonie z ustawą „niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność uiszcza się tylko jedną z opłat”. Oznacza to, że nie ma konieczności płacenia za każde radio i telewizor osobno. W przypadku gospodarstw domowych, czyli – w myśl obowiązujących przepisów – „zespołu osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jednej osoby utrzymującej się samodzielnie” – wystarczy wnieść jedną opłatę, czyli – po uwzględnieniu zniżek – 245,15 zł.

Takie udogodnienia nie obowiązują jednak przedsiębiorców! Ci płacić muszą za KAŻDY odbiornik radiowy lub telewizyjny będący na wyposażeniu firmy. Dotyczy to również odbiorników zamontowanych w samochodach służbowych!

Niestety, spełnienie obywatelskiego obowiązku nie jest wcale łatwe. Chociaż prawo trąci nieco Polską Rzeczpospolitą Ludową – zgodnie z zapisami ustawy – odbiorniki radiowe i telewizyjne podlegają, ciążącym na obywatelu, obowiązkowi rejestracji! Na szczęście telewizory i radia zarejestrować można przez Internet na stronach Poczty Polskiej. Trzeba jednak będzie poczekać na przysłany tradycyjną pocztą formularz, wypełnić go i odesłać do nadawcy… Dopiero po tym, również tradycyjną pocztą, otrzymamy wiadomość o nadaniu indywidualnego numeru abonenta będącą jednocześnie dowodem zarejestrowania odbiornika.

Co grozi za niezarejestrowanie odbiorników i – tym samym – uchylanie się od ustawowego obowiązkupłacenia abonamentu? Kontrole – po okazaniu specjalnego zezwolenia – przeprowadzają uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej. Osoba kontrolowana powinna okazać dowód rejestracji odbiorników i uiszczenia stosownej opłaty.

Jeśli kontrolujący stwierdzą brak rejestracji lub opłaty, na osobę nakładana jest kara pieniężna. Stanowi ona trzydziestokrotność obowiązującej na dany dzień miesięcznej opłaty abonamentowej. W przypadkutelewizora będzie to 681 zł (22,7 zł razy 30) egzekwowanie w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji (w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym).